Παρασκευή 1 Δεκέμβριος 2023
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Μαζί με την προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» η οποία αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας εκτός του Τουρισμού αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και η αντίστοιχη για το συγκεκριμένο τομέα. Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της δράσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων…

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο αναμενόμενο Εξοικονομώ – Επιχειρώ
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Το 2023 η χρονιά των επενδύσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Στέλεχος επιχείρησης πραγματοποιεί υπολογισμούς.

Αριθμός αιτήσεων έως 09/06 στις Δράσεις «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις δέσμες δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα.
Στα πλαίσια ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 9 Ιουνίου στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν οριστικοποιηθεί. Σχετικά με τη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχουν κατατεθεί συνολικά 1.736 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 119.434.235€ και δημόσια δαπάνη 57.598.346€

Στελέχη επιχείρησης εξετάζουν οικονομικά στοιχεία.

Δέκα συχνές ερωτήσεις για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με την προκήρυξη ενός νέου επενδυτικού προγράμματος εγείρονται ερωτήματα που απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον οδηγό του συγκεκριμένου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, για τον Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ ακολουθούν δέκα σύνηθες ερωτήματα.

Έχετε φτάσει στο τέλος