Τρίτη 28 Μάρτιος 2023
Προκήρυξη της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>Προκηρύχθηκε η δέσμη των δύο δράσεων με προϋπολογισμό 700.000.000€</span></div>

Προκήρυξη της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Προκηρύχθηκε η δέσμη των δύο δράσεων με προϋπολογισμό 700.000.000€

Προκηρύχθηκε στις 07/03/2023 η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» με προϋπολογισμό 700.000.000€. Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις…

Έναρξη υποβολών στη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Ξεκινούν 23/02/2023 οι υποβολές

Το 2023 η χρονιά των επενδύσεων
Οι δράσεις που καθιστούν το 2023 έτος επενδύσεων

Επιδοτούμενα προγράμματα: Οφέλη και τι να προσέξετε
Ποιά τα οφέλη από τα επιδοτούμενα προγράμματα;

Πρώτη δράση του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» για μικρές επενδύσεις

Πρώτη δράση του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» για μικρές επενδύσεις
Ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών

Η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αποτελεί μέρος της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Η ανάρτηση της προδημοσίευσης πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών και η προκήρυξη αναμένεται, με βάση τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων, στις αρχές του 2023.