Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Την Τετάρτη 17 Μαΐου υπογράφτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη, ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς. Στον πρώτο κύκλο κατατέθηκαν 401 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1.004.412.060,19€) πανελλαδικώς. Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη κατατέθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 54.449.252,96€.

Δέκα συχνές ερωτήσεις για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Ανακοινώθηκε ο αριθμός αιτήσεων στα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Το 2023 η χρονιά των επενδύσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

tropopoiisi_psifiakos_metaschimatismos

Τροποποίηση των προγραμμάτων της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων των προγραμμάτων στη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον κλάδο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε η ενότητα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» σύμφωνα με την οποία τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υποβάλλονται με ΚΑΔ επένδυσης τον 55 «Καταλύματα» του τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:…

Ξενοδοχεία ΑΜΘ: Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 40%-50% για επενδυτικά σχέδια €30.000 έως €1.000.000
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Σημαντικές επιδοτήσεις που φτάνουν το 50% προσφέρει για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η νέα δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».
Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Έχετε φτάσει στο τέλος