Τρίτη 21 Μάιος 2024

Ενημερώσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Την Τετάρτη 17 Μαΐου υπογράφτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη, ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς. Στον πρώτο κύκλο κατατέθηκαν 401 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1.004.412.060,19€) πανελλαδικώς. Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη κατατέθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 54.449.252,96€.

Δεύτερη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Επιχειρηματικότητα 360ᵒ
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Καθεστώτα Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο επιχειρείν

4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. ​​Επιχειρηματική εξωστρέφεια

7. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

8. Μεγάλες επενδύσεις

9. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας​

Το 2023 η χρονιά των επενδύσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Τρακτέρ σε χωράφι.

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση η έναρξη υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής που περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Με αυτή την ανακοίνωση συνεχίζεται δυναμικά η εφαρμογή των διατάξεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Σκοπός του καθεστώτος είναι η είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Έχετε φτάσει στο τέλος