Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Την Τετάρτη 17 Μαΐου υπογράφτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη, ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς. Στον πρώτο κύκλο κατατέθηκαν 401 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1.004.412.060,19€) πανελλαδικώς. Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη κατατέθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 54.449.252,96€.

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Πρώτη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Το 2023 η χρονιά των επενδύσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Πρώτη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Υπογράφηκε την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων», με την δημοσίευση της να ακολουθεί στις 9 Αυγούστου. Επομένως, έπειτα από τον κλάδο της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ξεκινάει και για τον κλάδο του τουρισμού.

Πρώτη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με την υπογραφή της πρώτης προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» στις 21 Ιουλίου και το άνοιγμα των υποβολών από τις 27 Ιουλίου γίνεται ουσιαστικά η έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Έχετε φτάσει στο τέλος