Προκλήσεις στην Υγεία & Ασφάλεια στον Βιομηχανικό Χώρο: Σύγχρονες Προοπτικές
ΙΩΝΙΚΗ Health & Safety

Η ασφάλεια και η υγεία στον βιομηχανικό χώρο αποτελούν στοιχεία κρίσιμης σημασίας, καθώς η προστασία των εργαζομένων και η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών. Οι προκλήσεις είναι πολλές και η αντιμετώπισή τους απαιτεί την ενσωμάτωση και εφαρμογή μιας σειράς παθητικών και ενεργητικών μέτρων ασφαλείας.

Πώς το Edge Computing συμπληρώνει το Cloud για αποτελεσματικότερη επεξεργασία δεδομένων
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Το Edge Computing αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στην επεξεργασία δεδομένων, με επίκεντρο την τοπική επεξεργασία κοντά στην πηγή. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα του Edge Computing και τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνει την παραδοσιακή επεξεργασία δεδομένων, προσφέροντας αποτελεσματικότερη λύση για εφαρμογές πραγματικού χρόνου

Προκλήσεις στην Υγεία & Ασφάλεια στον Βιομηχανικό Χώρο: Σύγχρονες Προοπτικές
ΙΩΝΙΚΗ Health & Safety

Η ασφάλεια και η υγεία στον βιομηχανικό χώρο αποτελούν στοιχεία κρίσιμης σημασίας, καθώς η προστασία των εργαζομένων και η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών. Οι προκλήσεις είναι πολλές και η αντιμετώπισή τους απαιτεί την ενσωμάτωση και εφαρμογή μιας σειράς παθητικών και ενεργητικών

Πώς το Edge Computing συμπληρώνει το Cloud για αποτελεσματικότερη επεξεργασία δεδομένων
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Το Edge Computing αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στην επεξεργασία δεδομένων, με επίκεντρο την τοπική επεξεργασία κοντά στην πηγή. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα του Edge Computing και τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνει την παραδοσιακή επεξεργασία δεδομένων, προσφέροντας αποτελεσματικότερη λύση για εφαρμογές πραγματικού χρόνου

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ξεκίνησε το νέο Ταμείο επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 21-27»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank) ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προβλέπεται ότι θα διατεθούν δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μέσω της μόχλευσης από τις

Εγκατάσταση ή συνδρομή για λογισμικό: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή;
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της ψηφιοποίησης, οι επιχειρήσεις και οι χρήστες αντιμετωπίζουν το δίλημμα μεταξύ εγκατάστασης λογισμικού στον τοπικό τους υπολογιστή ή επιλογής συνδρομής για τη χρήση cloud-based υπηρεσιών λογισμικού. Η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο μοντέλων έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας και το κόστος

Virtual machines εν έτει 2024
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Μια εικονική μηχανή (VM) είναι η εικονικοποίηση ή η εξομοίωση ενός φυσικού συστήματος υπολογιστή. Παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός πραγματικού, φυσικού υπολογιστή, αλλά δεν είναι ένα απτό φυσικό αντικείμενο, μόνο μια εξομοίωση ενός PC. Ένα VM, που ονομάζεται επίσης “επισκέπτης, guest”, είναι χτισμένο σε έναν φυσικό υπολογιστή που

Έχετε φτάσει στο τέλος