Χρονοδιάγραμμα Έργου

Στο χρονοδιάγραμμα έργου υπολογίζεται η ακριβής εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του, με αποτέλεσμα να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.