Προκηρύχθηκε στις 15/02/2023 η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», με προϋπολογισμό 300.000.000€. Στόχος του προγράμματος είναι η υιοθέτηση και η ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 23/02/2023.

Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου:π.χ. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Πολυμηχανήματα
 • Υποδομές σύνδεσης στο διαδίκτυο:π.χ. Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
 • Εφαρμογές/Λογισμικά:π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, CCTV
 • Ιστοσελίδες/E-shop
 • Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση:π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ιστοσελίδες/E-shop
 • Εφαρμογές/Λογισμικά:π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου:π.χ. Πολυμηχανήματα, Αναγνώστες RFID
 • Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής:π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems
 • Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής:π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC, Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark)
 • Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων:π.χ. Big Data, Business Intelligence
 • Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση:π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems
 • Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής:π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC, Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark), Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
 • Εφαρμογές/Λογισμικά:π.χ. ERP, KPIs, SCADA, CRM, WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C, Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
 • Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων:π.χ. Business Intelligence, Digital Twin, Blockchain
 • Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση:π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.