Ξεκίνησαν την Τρίτη 9/4 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με προϋπολογισμό 30.000.000€. Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών που αφορούν κατά κύριο λόγο το αρδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα το σύστημα αντλίας της γεώτρησης. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15/5/2024.

Δικαιούχοι προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ενεργή αγροτική παροχή και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον δικαιούχοι είναι αγρότες ειδικού καθεστώτος και αγροτικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στα πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
  4. Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος υπό την προϋπόθεση αυτή αποτελεί μέρος των παγίων της επιχείρησης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αυτού
    Μελέτη εισόδου-εξόδου.

Σημειώνεται πως η διαστασιολόγηση του συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της διαδικασίας για να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την ισχύ της εγκατάστασης που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες του σε κατανάλωση.

Επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές τους δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης έχει καθοριστεί στο 30% και έως 350€ ανά kW.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει με βάση δύο ομάδες προτεραιότητες και έως την κάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Η Α’ ομάδα προτεραιότητας θα αφορά φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW, ενώ η B’ ομάδα προτεραιότητας φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW έως και 50kW.

Οι αιτήσεις σε κάθε ομάδα θα κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και επιλαχόντες.

Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν πως η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα απαιτεί έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, πράγμα που σημαίνει πως λόγω κορεσμένων δικτύων είναι περισσότερες οι πιθανότητες να εγκριθεί μία αίτηση που υπάγεται στην Α’ ομάδα προτεραιότητας και κατά συνέπεια αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως και 10 kW.

Όροι και προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση είναι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω να μην έχει γίνει καμία εργασία που αφορά την εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού.

Επιπλέον για αιτήσεις ισχύος έως και 30kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (Net metering). Για αιτήσεις από 31kW έως 50kW συμψηφίζεται η κατανάλωση (Net billing).

Net billingNet metering

Το Νet billing, ή αλλιώς ενεργειακός συμψηφισμός, αποτελεί μία πρωτοποριακή μέθοδο υπολογισμού της κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για χρήστες που παράγουν ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους παραγωγούς να πουλήσουν την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγουν στο δίκτυο και να χρησιμοποιούν το έσοδο από αυτή την πώληση για να αγοράσουν ενέργεια όταν αυτή χρειάζεται, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Νet billing προσφέρει ένα αποτελεσματικό κίνητρο για την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς οι χρήστες επωφελούνται άμεσα από την παραγωγή τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, το Net billing λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της ενέργειας σε ιδιωτικά νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Χάρη σε αυτό το σύστημα, οι χρήστες μπορούν να παράγουν ενέργεια κατά τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας και να την πουλήσουν στον πάροχο, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε χαμηλότερη τιμή τις ώρες που η παραγωγή δεν είναι δυνατή. Έτσι, το Net billing δεν μειώνει μόνο το κόστος για τους καταναλωτές, αλλά προάγει και την ανάπτυξη της αγοράς για ανανεώσιμη ενέργεια, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και προσβάσιμη.

Σε ότι αφορά το net metering περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο «Net metering φωτοβολταϊκά: Οδηγός αρχάριων για εύκολες αποφάσεις».

Τέλος συστήνεται στους αγρότες που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αιτηθούν στη μελετητική ομάδα που θα αναλάβει την εγκατάσταση να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο (χωράφι) ώστε να γίνει ορθή επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση (αποφυγή σκιάσεων – σωστή φορά εγκατάστασης σε σχέση με τον ήλιο).