Γενικός διευθυντής

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων 

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υποστήριξη πελατών– Τμήμα εμπορικής ανάπτυξης

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Αρχιτέκτων μηχανικός

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου

Γενικός διευθυντής

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων 

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Digital Developer  – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Εταιρική υποστήριξη – Τμήμα διοίκησης | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Project coordinator – Τμήμα προγραμματισμού έργων | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Υπεύθυνος δημοσίων υπηρεσιών – Τμήμα δημοσίου |
ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών

Γενικός διευθυντής

Μηχανικός περιβάλλοντος –   Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Γενικός διευθυντής

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα υγιεινής και ασφάλειας

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υποστήριξη πελατών– Τμήμα εμπορικής ανάπτυξης

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας

Γενικός διευθυντής

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα εγκαταστάσεων

Γενικός διευθυντής

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων 

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υποστήριξη πελατών– Τμήμα εμπορικής ανάπτυξης

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Αρχιτέκτων μηχανικός

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου

Γενικός διευθυντής

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων 

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Digital Developer  – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Εταιρική υποστήριξη – Τμήμα διοίκησης | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Project coordinator – Τμήμα προγραμματισμού έργων | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

Υπεύθυνος δημοσίων υπηρεσιών – Τμήμα δημοσίου |
ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών

Γενικός διευθυντής

Μηχανικός περιβάλλοντος –   Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Γενικός διευθυντής

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα υγιεινής και ασφάλειας

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υποστήριξη πελατών– Τμήμα εμπορικής ανάπτυξης

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας