Οικιακά φωτοβολταϊκά

Δείτε έργα οικιακών φωτοβολταϊκών που σχεδίασε και εγκατέστησε η ΙΩΝΙΚΗ Renewables.

Επαγγελματικά φωτοβολταϊκά

Δείτε έργα φωτοβολταϊκών που σχεδίασε η ΙΩΝΙΚΗ Renewables και εγκαταστάθηκαν σε οροφές επιχειρήσεων.

Φωτοβολταϊκά πάρκα​

Δείτε έργα φωτοβολταϊκών πάρκων που σχεδίασε και εγκατέστησε η ΙΩΝΙΚΗ Renewables

Αδειοδοτήσεις

Δείτε τις αδειοδοτήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανατέθηκαν στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables.