Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Την Τετάρτη 17 Μαΐου υπογράφτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη, ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς. Στον πρώτο κύκλο κατατέθηκαν 401 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1.004.412.060,19€) πανελλαδικώς. Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη κατατέθηκαν 24…

Δεύτερη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Δέκα συχνές ερωτήσεις για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Ανακοινώθηκε ο αριθμός αιτήσεων στα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Επενδύσεις: Προετοιμασία, Χρηματοδότηση και Επιτυχία<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Επενδύσεις: Προετοιμασία, Χρηματοδότηση και Επιτυχία
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Μία επένδυση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την αύξηση του πλούτου και την επίτευξη των οικονομικών στόχων μιας επιχείρησης. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτείται προετοιμασία, να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, όπως επίσης η σωστή…

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση επενδύσεών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Τροποποίηση των προγραμμάτων της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Τροποποίηση των προγραμμάτων της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων των προγραμμάτων στη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον κλάδο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε η…

Το άρθρο του μήνα

Industry 4.0: Εξέλιξη ή αναγκαιότητα;
ΙΩΝΙΚΗ Engineering