ΙΩΝΙΚΗ Σήμερα logo
Παρασκευή 1 Δεκέμβριος 2023
Αυτόνομος Ελεγκτής: Hardware<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Autonomous</span></div>

Αυτόνομος Ελεγκτής: Hardware
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Αυτόνομος ελεγκτής ροών ενέργειας είναι ένα προϊόν που έχει τη δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας, παραγόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές, βασιζόμενο σε προβλέψεις καιρού. Πιο συγκεκριμένα ο ελεγκτής λαμβάνει μέσω cloud δεδομένα που αφορούν την παραγόμενη ενέργεια από το μικροδίκτυο το οποίο ελέγχει, εκτιμήσεις καιρού για τις επόμενες 5-7 ημέρες και με βάση αυτά παίρνει τις αποφάσεις του. Σε περιπτώσεις που η παραγωγή ξεπερνάει τη ζήτηση τότε λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποθήκευση της ενέργειας ή την τροφοδότηση φορτίων πέραν των κρίσιμων, ενώ σε περιπτώσεις που υστερεί της ζήτησης, τότε δίνει συγκεκριμένες εντολές, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις…

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Το μικροδίκτυο του Αυτόνομου Ελεγκτή
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Έρευνα και αποτελέσματα για τον Αυτόνομο Ελεγκτή
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Finance</span></div>

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Ανακοινώθηκε η προ-δημοσίευση της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και η έκδοση της προκήρυξης που ουσιαστικά θα…

Αυτόνομος ελεγκτής ροών ενέργειας
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Φωτοβολταϊκά ή καλλιέργεια;<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Autonomous</span></div>

Φωτοβολταϊκά ή καλλιέργεια;
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Οι συνέπειες των πρόσφατων κοινωνικοπολιτικών ζυμώσεων, είτε μιλάμε για αυτές που έλαβαν χώρα στην…

Το άρθρο του μήνα

Industry 4.0: Εξέλιξη ή αναγκαιότητα;
ΙΩΝΙΚΗ Engineering