ΙΩΝΙΚΗ Σήμερα logo
Πέμπτη 29 Φεβρουάριος 2024
Τα πάρκα και η σημασία τους<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Developments</span></div>

Τα πάρκα και η σημασία τους
ΙΩΝΙΚΗ Developments

Ησημασία της επαφής με τη φύση για την ψυχική και σωματική μας υγεία είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ παράλληλα, η καθημερινότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα συχνά περιορίζει τις ευκαιρίες για άμεση επαφή με τη φύση. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πολλών ανθρώπων να απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό για να βιώσουν τη φυσική ομορφιά και τα οφέλη της, καθίσταται προφανές ότι η ενσωμάτωση του…

Η κρίσιμη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων στην βιομηχανία
ΙΩΝΙΚΗ Health & Safety

Έγγραφα στο Cloud: Η αποθήκευση και η διαχείριση των δεδομένων σας σε ασφαλές περιβάλλον
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Σχεδιασμός καταστήματος της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στην Ξάνθη<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Engineering</span></div>

Σχεδιασμός καταστήματος της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στην Ξάνθη
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

H εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι μία διακεκριμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,…

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Ανασυγκρότηση και επέκταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>IΩΝΙΚΗ Engineering</span></div>

Ανασυγκρότηση και επέκταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων
IΩΝΙΚΗ Engineering

Mε έτος ίδρυσης το 1954, η ΕΛΙΝΟΪΛ αποτελεί έναν ισχυρό…