Γενικός διευθυντής | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος |
ΙΩΝΙΚΗ Environment

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα πωλήσεων | ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών |
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Τοπογράφος μηχανικός
Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας | ΙΩΝΙΚΗ Technologies

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων |
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Εταιρική υποστήριξη – Τμήμα διοίκησης | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας |
ΙΩΝΙΚΗ Technologies

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων |
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Executive pastry chef – Τμήμα παραγωγής |
ΙΩΝΙΚΗ Gaia

Assistant pastry chef – Τμήμα παραγωγής |
ΙΩΝΙΚΗ Gaia

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

-

Υπεύθυνος δημοσίων υπηρεσιών – Τμήμα δημοσίου |
ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

-

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων |
ΙΩΝΙΚΗ Finance

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

-

Project coordinator – Τμήμα προγραμματισμού έργων | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Ο Πολιτικός Μηχανικός, Βάιος Σκρέκας

Βάιος Σκρέκας

Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών |
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

-

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

-

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων |
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων |
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών |
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Τοπογράφος μηχανικός
Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός | ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος |
ΙΩΝΙΚΗ Environment

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Τμήμα πωλήσεων |
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

-

– |
ΙΩΝΙΚΗ Constructions

Executive pastry chef – Τμήμα παραγωγής |
ΙΩΝΙΚΗ Gaia

Assistant pastry chef – Τμήμα παραγωγής |
ΙΩΝΙΚΗ Gaia

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας |
ΙΩΝΙΚΗ Technologies

ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας |
ΙΩΝΙΚΗ Technologies

ΙΩΝΙΚΗ Engineering logo

-

– |
ΙΩΝΙΚΗ Development

Γενικός διευθυντής | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Εταιρική υποστήριξη – Τμήμα διοίκησης | ΙΩΝΙΚΗ Holdings