Υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαχείρισης έργου για όλους τους τύπους κτηρίων

Βιομηχανικά κέντρα

Εμπορικά κέντρα

Τουριστικά κέντρα

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός βιομηχανίας

Σχεδιάζουμε τη βιομηχανία της επόμενης δεκαετίας
Αναλαμβάνουμε πλήρως τον σχεδιασμό και την υποστήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων.
H ομάδα μηχανικών μας μπορεί να συνεργαστεί άριστα με τη δική σας γιατί σκοπός μας είναι να
δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες

Μελέτες και άδειες μηχανικών

Είμαστε μία ομάδα μηχανικών με εξειδίκευση στην εκπόνηση μελετών και στην
έκδοση αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης βιομηχανιών και επιχειρήσεων.