Υπογράφηκε την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων», με την δημοσίευση της να ακολουθεί στις 9 Αυγούστου. Επομένως, έπειτα από τον κλάδο της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ξεκινάει και για τον κλάδο του τουρισμού.

Στόχος του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης αποτελεί η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της χορήγησης ενισχύσεων σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας.

Τα επενδυτικά σχέδια που δύναται να υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς αφορούν:

 • Την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων
 • Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • Την επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης κτηρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων
 • Την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια (δεν περιλαμβάνονται τα προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωσης κτήρια και εγκαταστάσεις)
 • Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον,
  •           α. φέρουν τον τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  •           β. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές i. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ. ii. Παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα) iii. Νησιωτικές περιοχές (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)
  •           γ. κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών και
  •           δ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδυσεων», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Το ύψος ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε περιφέρεια. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ύψος ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 50%, για τις μεσαίες στο 60% και για τις μικρές στο 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.