Με την υπογραφή της πρώτης προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» στις 21 Ιουλίου και το άνοιγμα των υποβολών από τις 27 Ιουλίου γίνεται ουσιαστικά η έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Στόχος αποτελεί η σημαντική μεταβολή του περιβάλλοντος χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιτυγχάνοντας την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πλέον σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές μετάβασης.

Σημαντικές καινοτομίες αποτελούν:

  1. Η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και οι δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά.
  1. Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ. – Αν) θα βοηθήσει ώστε μέσα από σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μεθόδους να επιτευχθεί η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας.

Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος αποτελεί η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) και επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας με βασικό αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Το ύψος ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε περιφέρεια. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ύψος ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 50% για τις μεσαίες στο 60% και τις μικρές στο 70%.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.