Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολών αιτήσεων  για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων» η οποία θα διαρκέσει έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2022.

Στόχος του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης αποτελεί η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της χορήγησης ενισχύσεων σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδυσεων», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Το ύψος ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε περιφέρεια. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ύψος ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 50%, για τις μεσαίες στο 60% και για τις μικρές στο 70%.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα υπάρχουν εδώ.  

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.