Καλλιόπη Καραγιάννη

Μηχανολόγος Μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

k.karagianni@ioniki.net | +30 2541 20 00 44

Η Καλλιόπη Καραγιάννη είναι Μηχανολόγος Μηχανικός της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Engineering, απόφοιτη του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ.

Κύρια ενασχόλησή της είναι η εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών έργων.

Ειδικότερα, εκπονεί μελέτες ειδικών δικτύων πεπιεσμένου αέρα μέσω των οποίων αποσκοπείται η ορθή λειτουργία εξειδικευμένων συστημάτων τα οποία είναι συμβατά και εντός νομοθετικών κανονιστικών πλαισίων και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες του έργου.

Σχεδιάζει, επίσης, την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού χώρων, λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, υδροστασίων και ψυχροστασίων βιομηχανικής εφαρμογής, με στόχο την καλύτερη απόδοσή των βιομηχανικών κτιρίων, ενώ παράλληλα εκπονεί μελέτες καυσίμων αεριών (οξυγόνου, υδρογόνου, φυσικού αερίου και LPG), αξιολογώντας τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την παρουσία εύφλεκτων αερίων σε ένα κτίριο ή άλλη κατασκευή, προσδιορίζοντας τις κατάλληλες μεθόδους για τον εντοπισμό και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες εξαερισμού που διασφαλίζουν ότι τα κτήρια διαθέτουν επαρκή καθαρό αέρα και τυχόν επιβλαβείς ρύποι απομακρύνονται αποτελεσματικά, διατηρώντας ένα άνετο και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον. Στον κλάδο του τουρισμού μελετάει την παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση ηλιακών συστημάτων.

Ως μέλος της ομάδας μηχανικών της ΙΩΝΙΚΗ Engineering, η Καλλιόπη Καραγιάννη συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης και έγκρισης έργων, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού των συστημάτων και δομών.

Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού των συστημάτων.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.