Στράτος Σεπετσής

Υπεύθυνος προμηθειών - ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.sepetsis@ioniki.net | +30 2541 20 00 48

Ο Στράτος Σεπετσής είναι Υπεύθυνος Προμηθειών στην εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ Holdings, απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Θεσσαλίας.

Κύριος στόχος του, αποτελεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή στρατηγικών αγορών που ευθυγραμμίζονται με τους γενικούς στόχους των εταιρειών του ομίλου ΙΩΝΙΚΗ.

Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την παρακολούθηση των προμηθειών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα υλικά και τα αγαθά παραλαμβάνονται και εν συνεχεία παραδίδονται έγκαιρα, σε καλή κατάσταση και στις σωστές ποσότητες, συμβάλλοντας στην ποιοτικότερη και ταχύτερη υλοποίηση έργων των πελατών.

Η ενασχόλησή του που ποικίλλει από τις προμήθειες δομικών υλικών για την ΙΩΝΙΚΗ Constructions μέχρι την προμήθεια πρώτων υλών για την παρασκευή ειδών σοκολάτας για την ΙΩΝΚΗ Gaia, απαιτεί τη δημιουργία ενός αποδοτικού δικτύου συνεργατών. Επομένως, η αξιολόγηση υφιστάμενων προμηθευτών και ο εντοπισμός νέων, αποτελούν βασικό μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Εκτός από τη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές, ο Στράτος Σεπετσής διαχειρίζεται την αποθήκευση, τη διανομή και τα επίπεδα αποθεμάτων της κάθε εταιρείας, προβλέποντας ταυτόχρονα τη μελλοντική ζήτηση.

Τέλος, διαπραγματεύεται ευνοϊκές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τάσεις της αγοράς, τις αλλαγές στους κανονισμούς και τις νέες τεχνολογίες που μπορεί να επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα.

Διασφαλίζει ότι τα υλικά και τα αγαθά παραλαμβάνονται και εν συνεχεία παραδίδονται έγκαιρα, σε καλή κατάσταση και στις σωστές ποσότητες, συμβάλλοντας στην ποιοτικότερη και ταχύτερη υλοποίηση έργων των πελατών.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.