Αθανασία Κανδυλίδου

Λογίστρια - ΙΩΝΙΚΗ Holdings

a.kandiliou@ioniki.net | +30 2541 20 00 32

Η Αθανασία Κανδυλίδου είναι απόφοιτος Λογιστικής και Μηχανογράφησης, στέλεχος του τμήματος λογιστικής της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Holdings.  

Η κύρια ενασχόλησή της στην εταιρεία είναι η επιμέλεια των λογιστικών και μισθοδοτικών εγγραφών των εταιριών του ομίλου βάσει του λογιστικού σχεδίου εκάστης εταιρείας.

Η Αθανασία Κανδυλίδου, επιμελείται όλες τις φορολογικές ενημερώσεις από και προς του δημόσιους φορείς.

Στις αρμοδιότητές της, συμπεριλαμβάνονται η παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων των εταιρειών του ομίλου προς όλους τους συναλλασσόμενους και η διατήρηση όλων των υπολοίπων των λογιστικών λογαριασμών, ενημερωμένων σε εβδομαδιαία βάση.

Με τις δραστηριότητές της, θωρακίζει άψογα τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων του ομίλου.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.