Ιωάννα Σαχμπαζίδου

Πολιτικός μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

i.sachbazidou@ioniki.net | +30 2541 20 00 25

Η Ιωάννα Σαχμπαζίδου είναι Πολιτικός Μηχανικός της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Engineering, απόφοιτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κύρια ενασχόλησή της στην εταιρεία είναι οι ακριβείς προμετρήσεις και επιμετρήσεις διαστάσεων και στοιχείων ενός έργου σύμφωνα με τις μελέτες εφαρμογής που έχου εκπονηθεί από την εταιρεία. Αν το έργο περιλαμβάνει υφιστάμενα κτήρια, η Ιωάννα Σαχμπαζίδου αναλαμβάνει την πλήρη αποτύπωση των κτηριακών αυτών εγκαταστάσεων. 

Η προμέτρηση  λειτουργεί καταλυτικά για το εκάστοτε έργο, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο στην αποτελεσματική διαχείριση του. Η επιμέτρηση συμβάλλει σημαντικά στην ακριβή μέτρηση των ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών και κατ’ επέκταση στη σωστή διαχείριση του κόστους και της εξέλιξης του.

Επιπλέον, ενασχόληση της είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των κτηριακών ή και ενεργειακών εγκαταστάσεων ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις του έργου.

Συμβάλλει στην εκπόνηση των μελετών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τη συμβολή έμπειρων μηχανικών της ΙΩΝΙΚΗ Engineering.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.