Γιώτα Κούτρα

Υπεύθυνη προγραμματισμού - ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Η Γιώτα Κούτρα είναι η Υπεύθυνη του τμήματος προγραμματισμού του ομίλου ΙΩΝΙΚΗ, υποστηρίζοντας όλες τις ενέργειες της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων των εταιρειών του ομίλου, διατηρώντας τις αξίες και ακολουθώντας πιστά την εταιρική κουλτούρα, ως μέλος της ομάδας από το 2013.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του ομίλου, ο οποίος καινοτομεί ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας, συνδράμει συνεχώς στην ανάπτυξη του τμήματος ανήκοντας διοικητικά στην ΙΩΝΙΚΗ Holdings.

Καθημερινά αναλαμβάνει την οργάνωση και την παρακολούθηση κάθε έργου από την πρώτη επαφή με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωσή του, αναλύοντάς το σε μικρότερες προς εκτέλεση εργασίες τις οποίες μεταφέρει στον έχοντα αρμοδιότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης.

Ως πολιτικός μηχανικός, με πολυετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σχεδιασμό βιομηχανικών κτηρίων, καθοδηγεί το τμήμα αδειοδοτήσεων στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, όντας ενήμερη του νομοθετικού πλαισίου και των αρχών σχεδιασμού.

Επιπλέον, παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει του καθορισμού των προτεραιοτήτων και συγχρόνως εξασφαλίζει την ποιότητα των παραδοτέων ως αρμόδια ποιοτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της διαχείρισης των έργων, ενημερώνει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, μέσω τηλεδιασκέψεων και αναφορών προόδου, διατηρώντας τους κοινωνούς στη λήψη αποφάσεων πριν από κάθε βήμα με απώτερο στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ικανοποίησή τους.

Για τον όμιλο η Γιώτα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ απαιτήσεων πελατών και εταιρείας, η οποία  συνδέει απαιτήσεις και εξυπηρέτηση, φιλτράροντας την ορθότητα της πληροφορίας. Είναι απόφοιτη του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Δ.Π.Θ., με μεταπτυχιακό τίτλο και ειδίκευση στις μεταλλικές κατασκευές.

Έργα

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

Κεντρική ή αποκεντρωμένη διαχείριση εταιρικών λειτουργιών
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

Η διαχείριση εταιρικών λειτουργιών αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Ένα από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η επιλογή μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης διαχείρισης εταιρικών λειτουργιών. Κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης, μπορεί να γίνει μια ενημερωμένη απόφαση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Πυρανίχνευσης Μελέτη Πυρασφάλειας Μελέτη Sprinkler Μελέτη αυτόματης κατάσβεσης αερίων   Μελέτη πυρόσβεσης Η μελέτη πυρόσβεσης είναι ένας σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας σε κάθε κτίριο

Ηλεκτρολογικές μελέτες

Ηλεκτρολογικές μελέτες Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μελέτη Υποσταθμού Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Μελέτη Cloud/Data Center Μελέτη δικτύων υπολογιστών Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα ανάλογα διατάγματα και τον ορισμό του συμβολαίου, τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Η μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορά μελέτη τη διαστασιολόγηση, την εγκατάσταση, τον έλεγχο

Αρθρογραφία

Φορτηγό εν κινήσει

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Φωτορεαλιστικό γραφείων

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Άνδρας χαράσσει ψηφιακά ανοδικό γράφημα

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

κράνος και γυαλιά μηχανικού

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.