Νέλλη Κλειτσιώτου

Πολιτικός Μηχανικός

n.kleitsiotou@ioniki.net| +30 2541 306 220

Η Νέλλη Κλειτσιώτου είναι υπεύθυνη του τμήματος μελετών και αδειών της ΙΩΝΙΚΗ Engineering, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.   

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών βιομηχανικών, εμπορικών και τουριστικών συγκροτημάτων με γνώμονα την λειτουργικότητα και πρόβλεψη όλων των κρίσιμων υποδομών για τη λειτουργία τους.

Η εμπειρία που έχει αποκομίσει από την αποκλειστική ενασχόλησή της με βιομηχανικά συστήματα μεγάλης κλίμακας καθώς και οι μεταπτυχιακές της σπουδές, της επιτρέπουν να προΐσταται στον σχεδιασμό είτε νέων βιομηχανικών συστημάτων, είτε βιομηχανικών επεκτάσεων.

Καθημερινά, επιβλέπει τις μελέτες του τμήματος και συντονίζει την ομάδα μηχανικών σε κάθε στάδιο του έργου, με στόχο το βέλτιστο συγκερασμό των πόρων και την αφομοίωση της οπτικής και εμπειρίας του κάθε μηχανικού επί του αντικειμένου του, σχεδιάζοντας έργα μεγάλης κλίμακας με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία.

Διαχειρίζεται, επίσης, το τμήμα αδειοδοτήσεων της εταιρείας από την ολοκλήρωση των μελετών και τη συλλογή των δικαιολογητικών έως τη διεκπεραίωση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας, με διαρκή ενημέρωση για την κείμενη νομοθεσία και πλήρη εξοικείωση στα σύγχρονα συστήματα έκδοσης αδειών και λοιπών πράξεων

 

Έργα

Πώς το Edge Computing συμπληρώνει το Cloud για αποτελεσματικότερη επεξεργασία δεδομένων
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Το Edge Computing αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στην επεξεργασία δεδομένων, με επίκεντρο την τοπική επεξεργασία κοντά στην πηγή. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα του Edge Computing

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ξεκίνησε το νέο Ταμείο επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 21-27»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank) ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προβλέπεται ότι θα διατεθούν

Virtual machines εν έτει 2024
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Μια εικονική μηχανή (VM) είναι η εικονικοποίηση ή η εξομοίωση ενός φυσικού συστήματος υπολογιστή. Παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός πραγματικού, φυσικού υπολογιστή, αλλά δεν είναι ένα απτό φυσικό αντικείμενο, μόνο μια εξομοίωση ενός PC. Ένα VM, που ονομάζεται επίσης “επισκέπτης, guest”, είναι χτισμένο σε έναν φυσικό υπολογιστή που ονομάζεται “host”, χρησιμοποιώντας πόρους όπως οι πυρήνες της CPU και η μνήμη ενός υπολογιστή (host). Ένα VM έχει δύο οπτικές γωνίες προσέγγισης: το backend (το πώς λειτουργεί) και

Αρθρογραφία

Φορτηγό εν κινήσει

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Φωτορεαλιστικό γραφείων

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής,

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Άνδρας χαράσσει ψηφιακά ανοδικό γράφημα

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

κράνος και γυαλιά μηχανικού

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.