Σταύρος Νίκας

Οικονομολόγος - ΙΩΝΙΚΗ Finance

s.nikas@ioniki.net | +30 2541 20 00 41

Ο Σταύρος Νίκας είναι Οικονομολόγος στο τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Finance, απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνής Συναλλαγές του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος.

Η κύρια ενασχόλησή του στην εταιρεία είναι η υποβολή προτάσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ, στον Αναπτυξιακό Νόμο και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.

Αναλαμβάνει την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, ελέγχει την επιλεξιμότητά τους στο εκάστοτε πρόγραμμα και βοηθάει  στην υλοποίηση τους, έχοντας ως στόχο την ομαλή ολοκλήρωση των σχεδίων και το μέγιστο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης για τον επενδυτή.

Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα επενδυτικά εργαλεία, προτείνει λύσεις χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας, της μεταποίησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως επίσης και στον κλάδο του τουρισμού.

Έχοντας υψηλό ποσοστό επιτυχίας σε εγκρίσεις φακέλων και με τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ποσού άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000), αυτή τη χρονική στιγμή ο Σταύρος Νίκας αποτελεί ένα εξειδικευμένο στέλεχος με μεγάλη εμπειρία.

Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα επενδυτικά εργαλεία προτείνει λύσεις χρηματοδότησής σε επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας, της μεταποίησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον κλάδο του τουρισμού.

Έργα

Έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων για τον κλάδο της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Την Τετάρτη 17 Μαΐου υπογράφτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη, ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς. Στον πρώτο κύκλο κατατέθηκαν 401 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (1.004.412.060,19€) πανελλαδικώς. Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη κατατέθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 54.449.252,96€.

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά και μπαταρίες σε νοικοκυριά και αγροτικές εκτάσεις

Ανοιχτή είναι από τις αρχές Μαΐου η πλατφόρμα αιτήσεων του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»,  το οποίο στοχεύει στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας.

Δέκα συχνές ερωτήσεις για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με την προκήρυξη ενός νέου επενδυτικού προγράμματος εγείρονται ερωτήματα που απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον οδηγό του συγκεκριμένου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, για τον Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ ακολουθούν δέκα σύνηθες ερωτήματα.

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.