Δημήτριος Βεζέρης

Γενικός διευθυντής - ΙΩΝΙΚΗ Business Group

d.vezeris@ioniki.net | +30 2541 20 00 30

Ο Δημήτριος Βεζέρης είναι Διδάσκων στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στα μαθήματα επιχειρηματικότητας,  επιχειρησιακής έρευνας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με διδακτορικό (PhD) στα χρηματοοικονομικά, μεταπτυχιακό στην πληροφορική (MIT) και μεταπτυχιακό στις διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις (MBA).

Διευθύνει τον όμιλο επιχειρήσεων ΙΩΝΙΚΗ, με  χαρτοφυλάκιο 10 εταιρειών.

Μέσω της εταιρείας μηχανικών του ομίλου, ΙΩΝΙΚΗ Engineering, έχει επιβλέψει και εκπονήσει άδειες και μελέτες εργοστασίων, επιχειρήσεων και ξενοδοχείων. 

Επιπλέον, έχει επιβλέψει την κατασκευή κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας και αισθητικής, ως αποτέλεσμα συνολικής νοημοσύνης και κουλτούρας μιας καλά οργανωμένης ομάδας ανθρώπων. Σκοπός του, η δημιουργία.

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Έργα

Διαλέξεις

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή

Διαδραστικότητα και κανόνες σχεδίασης

Διαχείριση περιεχομένου σε πολλαπλά και συγκλίνοντα ψηφιακά κανάλια και συσκευές

Αρχιτεκτονική της πληροφορίας

Τμήματα περιεχομένου ανεξαρτήτως καναλιού ή πιθανού καναλιού

Οργάνωση ψηφιακών στοιχείων μέσω μεταδεδομένων

Εξατομίκευση περιεχομένου και τμηματοποίηση χρηστών

Αρχές βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης

Χαρτογράφηση μοντέλων πληροφοριών σε απαιτήσεις πελατών

Εταιρικό και προχωρημένο CMS

Digital Asset Management χρησιμοποιώντας WordPress (1/2)

Digital Asset Management χρησιμοποιώντας WordPress (2/2)

Πρακτική δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου

Ερωτήσεις επανάληψης στο μάθημα της διαχείρισης του ψηφιακού περιεχομένου

Επιχειρηματικότητα

Σύσταση επιχείρισης

Οργάνωση

Διαχείριση

Διάλεξη V

Marketing

Πωλήσεις

Οργάνωση παραγωγής

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Δημοσιεύσεις

Dynamics of a Bertrand Duopoly Game of the Greek Oil Market and Application of the d-Backtest Method

Automated trading systems’ evaluation using d-Backtest PS method and WM ranking in financial markets

Optimization of Backtesting Techniques in Automated High Frequency Trading Systems Using the d-Backtest PS Method

AdTurtle: An Advanced Turtle Trading System

Hedging and non-hedging trading strategies on commodities using the d-Backtest PS method

Take Profit and Stop Loss Trading Strategies Comparison in Combination with an MACD Trading System

Performance Comparison of Three Automated Trading Systems (MACD, PIVOT and SMA) by Means of the d-Backtest PS Implementation

Profitability Edge by Dynamic Back Testing Optimal Period Selection for Technical Parameters Optimization, in Trading Systems with Forecasting

Al and Financial Markets

“MS Visual Basic for Windows ‘95”

2017 - 2020

Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ

Αυτόνομο και αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών


Αντικείμενο έρευνας: Επεξεργασία χρονοσειρών σε ισοτιμίες χρηματαγορών.

Περιγραφή έρευνας: Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματων συναλλαγών για τις αγορές Forex, CFDs, Cryptocurrencies κ.α. Αυτό το σύστημα θα προκύψει από την επιλογή, δημιουργία και συγκριτική αξιολόγηση πολλών διαφορετικών συστημάτων αυτόματων συναλλαγών βάσει της μεθόδου d-backtest, η οποία αποτελεί μία μέθοδο δυναμικής επιλογής παρελθοντικής περιόδου για την βελτιστοποίηση παραμέτρων ενός συστήματος αυτόματων συναλλαγών.

Κρατικές ενισχύσεις Σκαραμαγκά

Παραγοντική ανάλυση δεδομένων

Strata Model

PWM και SWITCHING τεχνολογίες

Στεγανογραφία

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web