Μελέτη ανελκυστήρα είναι η μελέτη στην οποία υπολογίζεται και σχεδιάζεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα για την ανύψωση φορτίου ή ανθρώπινου δυναμικού για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Παράγοντες Μελέτης Ανελκυστήρα

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτη ανελκυστήρων, λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το είδος και τη χρήση του κτηρίου

2) Τον αριθμό χρηστών

3) Το είδος – διαστάσεις εγκατάστασης (τρόπος ανάρτησης, διαστάσεις θαλάμου και φρεατίου κ.λπ.)

4) Την ασφάλεια

5) Τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό, μονοφασικό)

6) Το ωφέλιμο φορτίο και τους χώρους μηχανοστασίου

Στοιχεία Μελέτης Ανελκυστήρα

Στη μελέτη ανελκυστήρων περιλαμβάνονται κατασκευαστικά σχέδια (κάτοψη ,όψη , τομή), μηχανολογική μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές υλικών και ηλεκτρολογική μελέτη.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με την ολοκληρωμένη σχεδίαση μελέτης ανελκυστήρων, προτείνουμε τη βέλτιστη λύση που συνδέει τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης με την καλαισθησία του χώρου.