ΙΩΝΙΚΗ Holdings Logo

 

ΙΩΝΙΚΗ Engineering

26 Ιανουαρίου 2024

Σχεδιασμός καταστήματος της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στην Ξάνθη

Με μία ματιά

Πελάτης
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Ιστοσελίδα
www.kafkas.gr

Έτος ανάθεσης
2022

Τοποθεσία
2ο χλμ. Δημ. Οδού Ξάνθης-Κομοτηνής

Επιφάνεια
1,500.00 τ.μ

Προϋπολογισμός έργου
410.000€

Χρόνος υλοποίησης
1 έτος

Η  εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι μία διακεκριμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτισμού, ειδών τεχνολογίας κτιρίων και λύσεων διαχείρισης ενέργειας με πολυετή εμπειρία (πάνω από 45 χρόνια), συμμετέχοντας σε έργα που αφορούν νέες εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις . Το 2022 εντάσσει στην οικογένεια της το 77ο κατάστημα της σε Ελλάδα και Κύπρο, στην πόλη της Ξάνθης (2ο χλμ. Δημ. Οδού Ξάνθης-Κομοτηνής).

Σχεδιασμός, μελέτες εφαρμογής, αδειοδότηση και επίβλεψη έργου 

Προσφέρθηκε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για το έργο αυτό, που αφορά τον σχεδιασμό, την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και τη διεκπεραίωση των αδειοδοτήσεων, μέχρι και την επίβλεψη του έργου.
Συγκροτήθηκε ομάδα απαραίτητων μηχανικών η οποία εργάστηκε με συνέπεια, οργανώνοντας στρατηγική λήψης αδειών, σχεδίασης και λειτουργικότητας των χώρων. 

Με ορθή προσέγγιση, εκπονήθηκαν μελέτες εφαρμογής και εκδόθηκε οικοδομική άδεια εσωτερικών διαρρυθμίσεων και διαμόρφωσης όψεων της υπεραγοράς.

Θέτοντας ως βασικό στόχο την επίσπευση έναρξης των εργασιών η ομάδα έργου προέβη στην έκδοση μικρής κλίμακας αδειών για τη διενέργεια παράλληλων εργασιών, με ευθύνη μηχανικού. Η άδεια μικρής κλίμακας και οι εργασίες με ευθύνη μηχανικού αποτέλεσαν την βασικότερη λύση της πρόκλησης επίσπευσης, καθώς με τη λήψη της επετράπη στα συνεργεία να εργαστούν σύννομα, παράλληλα με την αναμονή της έκδοσης της κύριας οικοδομικής άδειας, ώστε να τηρηθεί το δοθέν χρονοδιάγραμμα του έργου.

Το υφιστάμενο κτίριο (τέως ΑΛΕΞ ΠΑΚ) ανακατασκευάστηκε πλήρως ως προς τη λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια.

Διεκπεραιώθηκε αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κύριων χώρων έκθεσης του καταστήματος και της αποθήκης, αλλά και των δευτερευόντων χώρων γραφείων, υγιεινής και διαλείμματος, έχοντας πρώτα διασφαλίσει την καταλληλόλητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και έχοντας μελετήσει τη φιλοσοφία σχεδιασμού της αλυσίδας καταστημάτων ΚΑΥΚΑΣ.

Το κτήριο με ένα κάθετο χώρισμα διαμορφώθηκε σε δύο βασικούς χώρους. Τον χώρο των εμπορευμάτων και τον χώρο της πώλησης. Ο χώρος των εμπορευμάτων διαχωρίστηκε επίσης σε χώρο παραλαβής – αποθήκευσης και σε χώρο κύριας αποθήκευσης προς διευκόλυνση τόσο της διαδικασίας αποθήκευσης όσο και της διαδικασίας διακίνησης των προϊόντων. Δημιουργήθηκαν ψηλά ράφια τεσσάρων πατωμάτων στις κύριες αποθήκες, εκτάσεων 940τμ. Ο δεύτερος κύριος χώρος είναι αυτός του καταστήματος. Σε αυτόν επιλέχθηκε να διαμορφωθεί όλος ο εκθεσιακός χώρος καθώς και η ανοιχτή αποθήκη προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Αυτό δίνει την αίσθηση ενός ευμεγέθους χώρου πωλήσεων και καθιστά την αποθήκη ενεργή, σε απευθείας επαφή με τους πελάτες. 

Προσφέρει αυτό ακριβώς που εκπροσωπεί η εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.: Υλικά διαθέσιμα προς άμεση παράδοση.

Οι όψεις του κτηρίου, επανασχεδιάστηκαν σε πιο μοντέρνα και ευθεία γραμμή, έτσι ώστε να προσεγγίζει τις όψεις των εμπορικών κέντρων. Επίσης όλες οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης δημιουργήθηκαν με γνώμονα την ορθή λειτουργία, την εύκολη προσέγγιση επαγγελματικών οχημάτων και την κρυφή θέαση από τους πελάτες λιανικής.

Ακολούθησε η εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (πυροπροστασίας & πυρανίχνευσης, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης-κλιματισμού μελέτη ενεργειακής απόδοσης).

Μελέτες εφαρμογής

Με στόχο την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων, εκπονήθηκαν μελέτες πυροπροστασίας. Εγκαταστάθηκαν συστήματα που αφορούν την έγκαιρη ειδοποίηση πυρκαγιάς με το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, τύπου addressable, το οποίο προτιμήθηκε για την ευελιξία σύνδεσης των συσκευών, ώστε σε ένα συμβάν να είναι πολύ εύκολο να καθοριστεί το σημείο έναρξης συναγερμού και να υπάρχει άμεση επέμβαση σε αυτό αλλά και άμεση καταστολή της, με το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης καταιονισμού (sprinklers νερού). Τα παραπάνω συστήματα απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, έγινε επανασχεδιασμός των οδεύσεων διαφυγής στους νέους χώρους της υπεραγοράς για την επίτευξη της ασφαλούς εκκένωσης των χρηστών, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Εκπονήθηκε μελέτη ηλεκτρολογικών και η εγκατάσταση σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της υπεραγοράς. Τα συνολικά φορτία της εγκατάστασης ανέρχονται στα 80kW, ενώ σε όλους τους πίνακες εγκαταστάθηκαν οι απαιτούμενες διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία αυτής. Σε όλους τους χώρους της υπεραγοράς καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής, εγκαταστάθηκαν φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, εξασφαλίζοντας συνθήκες οπτικής άνεσης αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε φωτισμός ασφαλείας που συνδέθηκε με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), επιτρέποντας έτσι την ασφαλή και συνεχή λειτουργία της υπεραγοράς σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο. Τέλος, έγινε πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση net metering φωτοβολταϊκού.

Με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτηρίου, εκπονήθηκε μελέτη ενεργειακής απόδοσης.  Χρησιμοποιηθήκαν τα κατάλληλα υλικά για τη μόνωση του κτηρίου, ενώ εγκαταστάθηκαν τα αντίστοιχα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και φωτισμού ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία και το κτήριο να είναι ενεργειακά αποδοτικό.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, εκπονήθηκαν μελέτες θέρμανσης και κλιματισμού με πολλαπλό COP. Εγκαταστάθηκε σύστημα κλιματισμού-θέρμανσης σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες εργασίας εντός του χώρου της υπεραγοράς, αλλά και συνθήκες άνεσης των εργαζομένων και των επισκεπτών. 

 

Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκε σύστημα VRV, διότι έχει την ικανότητα να προσαρμόζει τις παραμέτρους λειτουργίας του με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις απαιτήσεις θέρμανσης, ψύξης  και σχετικής υγρασίας, για κάθε χώρο ξεχωριστά και ανάλογα με τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, αυτή η αυτονομία στην ρύθμιση των συνθηκών κλιματισμού ανά χώρο, επιτυγχάνει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Ασφάλεια και προσβασιμότητα

H ασφάλεια των κτηριακών κατασκευών και εγκαταστάσεων είναι υψίστης σημασίας, καθώς καθιστά ποιοτικό το εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στον άνθρωπο, μειώνοντας τους κινδύνους σε ακραίες καταστάσεις (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.).

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της επίβλεψης εργασιών δόθηκε έμφαση σε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας όσων εργάστηκαν στην κτηριακή ανακαίνιση.

Με λεπτομερή σχεδιασμό, δόθηκαν αποτελεσματικές λύσεις ως προς την προσβασιμότητα του κτηρίου. Δημιουργήθηκε ειδική ράμπα για ΑμεΑ στην κεντρική είσοδο,  καθιστώντας την υπεραγορά προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις.

 

 

Στον περιβάλλοντα χώρο, εκδόθηκε άδεια περίφραξης και διαμόρφωσής τους, αλλά και  έγκριση εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης, ώστε να συνδεθεί η υπεραγορά με τη δημοτική οδό, προς ασφαλή κίνηση των οχημάτων κάθε τύπου και διαχείριση της εσωτερικής  κυκλοφορίας.
Εσωτερικά επιλέχθηκε να τοποθετηθεί κυκλικός κόμβος (roundabout) ο οποίος διασφάλισε την εσωτερική ασφαλή κυκλοφορία, τον διαχωρισμό εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων και διαμόρφωσε ένα πολύ όμορφο κήπο μπροστά στην όψη του καταστήματος. Αυτό δίνει έναν φυσικό στολισμό τόσο στο κατάστημα όσο και στην περιοχή και για αυτό επιλέχθηκε το μεγάλο μέγεθος.

Ομάδα έργου

PhD, MBA Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνη προγραμματισμού