ΙΩΝΙΚΗ Holdings Logo

 

ΙΩΝΙΚΗ Engineering

17 Μαρτίου 2023

Ανασυγκρότηση και επέκταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων

Με μιά ματιά

Πελάτης
ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ

Ιστοσελίδα
www.elin.gr

Έτος ανάθεσης
2021

Τοποθεσία
Πόρτο Λάγος

Επιφάνεια
500 τ.μ.

Ισχύς μηχανημάτων 
36KW

Προϋπολογισμός έργου
300.000€

Χρόνος υλοποίησης
2 έτη

Με έτος ίδρυσης το 1954, η ΕΛΙΝΟΪΛ αποτελεί έναν ισχυρό ενεργειακό όμιλο, που αξιώνει ηγετική θέση στον εφοδιασμό καυσίμων στην ελληνική βιομηχανία. Διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων και ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο, τον Βόλο και το Πόρτο Λάγος, τρία δεξαμενόπλοια για τις ανάγκες των θαλάσσιων μεταφορών της αλλά και 620 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. 

Η επιχειρηματική της δραστηριότητα εξαπλώνεται και στην εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς συγκαταλέγεται στους κορυφαίους εξαγωγείς της χώρας, προμηθεύοντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε τέσσερις ηπείρους. 

Η εταιρεία για την υποστήριξη της αναπτυξιακής της πορείας, αναβαθμίζει και βελτιώνει τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις της με φιλικό προς το περιβάλλον προσανατολισμό.

Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών εφαρμογής

Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΛΙΝΟΪΛ στο Πόρτο Λάγος υπήρξε ανάγκη για εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο αναλάβαμε τη μελέτη και το σχεδιασμό:

 1. Τοπογραφικής αποτύπωσης 16,5 στρεμμάτων μετά των κτηριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας 1000 τ.μ..
 2. Ρυθμίσεις αυθαιρεσιών
 3. Σχεδιασμός νέας αποθήκης συντήρησης 200 τ.μ.
 4. Σχεδιασμός νέου στεγάστρου parking αυτοκινήτων
 5. Ανασχεδιασμός νησίδας φόρτωσης καυσίμων και στέγης προς εγκατάσταση Φ/Β συστήματος
 6. Ανασχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου
 7. Μικροβελτίωση όψης υφιστάμενων
 8. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής

Η στρατηγική των αδειοδοτήσεων

Βασικός στόχος για την εκτέλεση των σχεδιασμένων ενεργειών, ήταν η έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης βιομηχανικής αποθήκης και στεγάστρων. Για την απρόσκοπτη και σύννομη διεκπεραίωση των εργασιών, προτάθηκε η αποτελεσματική λύση της άδειας τεχνικής ανασυγκρότησης. Η συγκεκριμένη άδεια ενέχοντας τη θέση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, επέτρεψε τη σύννομη λειτουργία και εξοικονόμησε τον απαραίτητο χρόνο, οδηγώντας ανεμπόδιστα στην έκδοση και λήψη της οικοδομικής άδειας.   Έτσι, διεκπεραιώθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες αδειοδότησης:

 1. Άδεια τεχνικής ανασυγκρότησης
 2. Έκδοση οικοδομικής άδειας
 3. Έγκριση λειτουργίας

Αποθήκη συντήρησης μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού

Η αποθήκη συντήρησης αποτελεί αναγκαία υποδομή για κάθε βιομηχανία. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να είναι χιλιάδες μέτρα και σε άλλες αρκούν λίγα τετραγωνικά, αναλόγως τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών, μηχανημάτων εξοπλισμού  και στόλου οχημάτων.  Στην παρούσα εφαρμογή, επιλέχθηκε ο σχεδιασμός αποθήκης συντήρησης έκτασης 200τ.μ. Η κεντρική είσοδος του κτηρίου, σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει το απαραίτητο ύψος κάλυψής της εισαγωγής του πιο απαιτητικού σε διαστάσεις, μηχανήματος της εγκατάστασης.

Εκπονήθηκε μελέτη ηλεκτρολογικών και η εγκατάσταση της αποθήκης σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της. Τα συνολικά φορτία ανέρχονται στα 36kW και προβλέφθηκε η εγκατάσταση στον πίνακα όλων των απαιτούμενων διατάξεων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία αυτής. Τέλος, προβλέφθηκε η τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης για την προστασία όλης της εγκατάστασης.

Το κτίριο της αποθήκης μελετήθηκε με την νέα νομοθεσία πυρασφάλειας κτιρίων ως μεσαίου βαθμού κινδύνου σε υφιστάμενη εγκατάσταση.  Αποτελεί λειτουργικά ανεξάρτητή προσθήκη με πυραντοχή 120 λεπτών και ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής.

Στα ενεργητικά μέτρα δεν απαιτήθηκαν μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης στην αποθήκη βάσει νομοθεσίας, καθώς η εγκατάσταση καλύπτεται από μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης που τροφοδοτείται με νερό από την θάλασσα, το οποίο μεταφέρεται με υπόγειο αγωγό μέσω ειδικών αντλιών και γεννήτριας αφρού.

Ανασχεδιασμός νησίδας φόρτωσης και στέγης με επέκταση για φωτοβολταϊκά και Parking αυτοκινήτων

Το υφιστάμενο στέγαστρο της νησίδας φόρτωσης, δεν δίνει κανένα πλεονέκτημα αξιοποίησης της στέγης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, λόγω ιδιαιτερότητας της κατασκευής.

Για αυτό το λόγο επανασχεδιάστηκε έτσι, ώστε να καλύψει τόσο τις ανάγκες ανάπτυξης φωτοβολταϊκού συστήματος όσο και τη νέα μορφή σχεδίασης των εγκαταστάσεων, με νέα επιφάνεια ίση με 250 τ.μ., ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των στεγάστρων των πρατηρίων της ΕΛΙΝ.

Λόγω της επιφάνειας της στέγης και του πολύ συγκεκριμένου τρόπου ανάπτυξης των υποστυλωμάτων, βρέθηκε λύση εγκατάστασης των υδρορροών εγγύς αυτών, ώστε να μην παρουσιαστούν μεγάλες διαφορές στις κλίσεις και οι κάθετες διαδρομές να γίνουν σε σημεία εύκολης και σταθερής στήριξης.

Προβλέφθηκε η εγκατάσταση χωνευτών φωτιστικών LED ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες οπτικής άνεσης. Επίσης, για την προστασία όλης της εγκατάστασης προβλέφθηκε η τοποθέτηση τριγώνου γείωσης.

Στο νέο πάρκινγκ επιφάνειας 75 τ.μ. προβλέφθηκε και μελετήθηκε επίσης η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ώστε να δοθεί στην εταιρεία η δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, net metering.  Εξ αρχής μελετήθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με έναν τρόπο όπου θα διασφαλιζόταν η μοντέρνα σχεδίαση του πάρκινγκ, ο σωστός προσανατολισμός ώστε να εκμεταλλευτεί η εταιρεία την αυτοπαραγωγή σε υψηλές αποδόσεις καθώς και το αυτονόητο, που ήταν η προστασία των αυτοκινήτων και η οριοθέτηση του χώρου στάθμευσης.

Ο χώρος που επιλέχθηκε, αφορά εξωτερικό χώρο της μονάδας, ήτοι εκτός κεντρικής περίφραξης έτσι, ώστε η στάθμευση των αυτοκινήτων να μην προσθέτει διαχειριστικό κόστος και ευθύνη στην επιχείρηση, αλλά να γίνεται όσο πιο ομαλά και με ασφάλεια.

Στο στέγαστρο του χώρου στάθμευσης προβλέφθηκε η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED με μία έξοδο φωτισμού, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες οπτικής άνεσης. Τα φωτιστικά θα εγκατασταθούν στα υποστυλώματα του στεγάστρου με σκοπό να αναδειχτεί η κατασκευή. Επίσης, για την προστασία όλης της εγκατάστασης προβλέφθηκε η τοποθέτηση τριγώνου γείωσης.

Σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου και χωροθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου

Στον σχεδιασμό αυτό, ζητήθηκε η  εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτη φωτοβολταϊκού πάρκου επί εδάφους,  σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες των εγκαταστάσεων και το διαθέσιμο χώρο. Το πιο κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού ήταν η ανάπτυξη του πάρκου σε συνδυασμό με τη συγκοινωνιακή μελέτη κίνησης των οχημάτων και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Για αυτό το λόγο, σχεδιάστηκε αρχικά η ανάπτυξη διόδων κινήσεων των οχημάτων, επιλέγοντας ως όχημα σχεδιασμού ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό παρόμοιων διαστάσεων. Έτσι δημιουργήθηκαν παθητικά οι διαθέσιμοι χώροι ανάπτυξης της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, όπου εκεί έγινε η δυνατόν μεγαλύτερη και βέλτιστη αξιοποίηση της έκτασης του χώρου.

Επιπλέον, απαρέγκλιτα με τις κείμενες διατάξεις, προβλέφθηκε σύμφωνα με το ποσοστό κάλυψης η φύτευση πρασίνου στις εγκαταστάσεις.

Εικόνα : Φωτορεαλιστική απεικόνιση εγκαταστάσεων & Φ/Β

Προκλήσεις αδειοδοτήσεων

Για την ομαλή και σύντομη διεκπεραίωση της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού της μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, επιλέχθηκε η χορήγηση τέτοιου τύπου αδειών, που θα διασφάλιζε τη σύννομη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Μέσα στο χρονικό διάστημα της ανασυγκρότησης η μονάδα έπρεπε να ρυθμίσει οποιαδήποτε μικρή αυθαιρεσία υπήρχε, να σχεδιάσει τις νέες εγκαταστάσεις διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικού και να παραλάβει όλες εκείνες τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και άλλες εγκρίσεις υπηρεσιών ώστε να εκδοθεί η τελική πολεοδομική άδεια.Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν διαταράχθηκε ούτε μια στιγμή η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Οι αδειοδοτήσεις κύλισαν όπως προβλεπόταν και η εταιρεία έφτασε στο σημείο υλοποίησης όλων των σχεδιασμένων και προϋπολογισμένων εργασιών ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Ομάδα έργου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

PhD, MBA Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνη προγραμματισμού

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός