Γιώργος Κωτάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Ο Γιώργος Κωτάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο τμήμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Autonomous, απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η κύρια ενασχόλησή του στην εταιρεία είναι η διαχείριση και ανάπτυξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το αρχικό στάδιο της διαστασιολόγησης ενός συστήματος έως την παραγγελία και την εγκατάσταση αυτού, ο Γιώργος Κωτάκης λειτουργεί με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου για την ομαλή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Από το αρχικό στάδιο της διαστασιολόγησης ενός συστήματος έως την παραγγελία και την εγκατάσταση αυτού, ο Γιώργος Κωτάκης λειτουργεί με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

Σε όλες τις εγκαταστάσεις που υλοποιεί πραγματοποιείται διασύνδεση του συστήματος με cloud εφαρμογή για καταγραφή της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο με στόχο την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος, τον άμεσο εντοπισμό σφαλμάτων και τη διόρθωση αυτών.

Η εμπειρία του στην κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα την ικανότητα συμμετοχής στη διεκπεραίωση έργων του ευρύτερου τμήματος κατασκευών της εταιρείας. Φροντίζει για τη σωστή υλοποίηση των μελετών εφαρμογής στη βιομηχανία, την έγκαιρη παραγγελία και προσέλευση υλικών στο εργοτάξιο και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των έργων.

Έργα

Δύο άνθρωποι που κάθονται σε ένα παγκάκι μπορστά σε μία λίμνη σε ένα πάρκο με θέα τους ουρανοξύστες

Τα πάρκα και η σημασία τους
ΙΩΝΙΚΗ Developments

Ησημασία της επαφής με τη φύση για την ψυχική και σωματική μας υγεία είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ παράλληλα, η καθημερινότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα συχνά περιορίζει τις ευκαιρίες για άμεση επαφή με τη φύση. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πολλών ανθρώπων να απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό για να βιώσουν τη φυσική ομορφιά και τα οφέλη της, καθίσταται προφανές ότι η ενσωμάτωση του φυσικού περιβάλλοντος στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Έτσι, η δημιουργία και η διατήρηση πράσινων χώρων, όπως πάρκα και κήποι μέσα στις πόλεις, γίνεται ένας ζωτικός πυλώνας για την ευεξία μας, επιτρέποντας τη συνεχή και εύκολη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Υπάλληλος που λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας

Η κρίσιμη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων στην βιομηχανία
ΙΩΝΙΚΗ Health & Safety

Στον σύγχρονο βιομηχανικό τομέα, η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Η εκπαίδευση των εργαζομένων στην πρόληψη ατυχημάτων δεν είναι απλώς μια ρυθμιστική απαίτηση, αλλά αποτελεί θεμελιώδης πυλώνας για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Μηχανολογικές μελέτες

Μελέτη Ηλεκτρολογικών | Εγκαταστάσεων Μελέτη | Υποσταθμού Μελέτη | Ενεργειακής Απόδοσης | Κτιρίων Μελέτη ασθενών ρευμάτων| Μελέτη Cloud/Data Center | Μηχανολογική μελέτη | Μελέτη Θερμομόνωσης | 

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Αρχιτεκτονική Μελέτη |  Φωτορεαλιστική απεικόνιση |  Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων   Στατική Μελέτη |  Μελέτη στατικής επάρκειας  

Αρθρογραφία

Φορτηγό εν κινήσει

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Φωτορεαλιστικό γραφείων

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Άνδρας χαράσσει ψηφιακά ανοδικό γράφημα

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

κράνος και γυαλιά μηχανικού

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.