Με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων των προγραμμάτων στη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον κλάδο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε η ενότητα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» σύμφωνα με την οποία τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υποβάλλονται με ΚΑΔ επένδυσης τον 55 «Καταλύματα» του τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Η κατάταξη θα πρέπει να είναι τεσσάρων (4) αστέρων και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες
2. Είναι επιλέξιμα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
3. Για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις «camping» η κατάταξη θα πρέπει να είναι τριών (3) αστέρων και πάνω.
4. Είναι επιλέξιμοι οι ξενώνες φιλοξενίας νέων

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Είναι επιλέξιμα τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις – 3)
Σημειώνεται ότι το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα θα πρέπει να είναι κατηγορίας τεσσάρων (4) κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες.

Επιπλέον οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις για την αγορά πλοίου ή σκάφους κάθε είδους τα οποία θα πρέπει να είναι άνω των εφτά (7) μέτρων αλλά και για επενδυτικά σχέδια σε δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων, είναι επιλέξιμη η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται τόσο στο πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αλλά και στο πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός».

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
– Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
– Εξοπλισμός (GREEN)
– Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
– Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
– Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
– Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
– Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
– Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
– Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40% με δυνατότητα να ανέλθει στο 50% με την πραγματοποίηση δαπανών Green.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκίνησε την Τετάρτη 22/03/2023 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.