Μια εικονική μηχανή (Virtual Machine) είναι η εικονικοποίηση ή η εξομοίωση ενός φυσικού συστήματος υπολογιστή. Παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός πραγματικού, φυσικού υπολογιστή, αλλά δεν είναι ένα απτό φυσικό αντικείμενο, μόνο μια εξομοίωση ενός PC.  Ένα VM, που ονομάζεται επίσης «επισκέπτης, guest», είναι χτισμένο σε έναν φυσικό υπολογιστή που ονομάζεται «host», χρησιμοποιώντας πόρους όπως οι πυρήνες της CPU και η μνήμη ενός υπολογιστή (host).  Ένα VM έχει δύο οπτικές γωνίες προσέγγισης: το backend (το πώς λειτουργεί) και το frontend (η εμπειρία χρήστη ενός VM). 

Στο παρόν θα γίνει μια προσπάθεια επεξήγησης των VMs, του τρόπου λειτουργίας τους και γιατί πλέον η τάση, ειδικά στο cloud που απαιτεί διακομιστές υπηρεσιών software, είναι να δημιουργούνται VMs και να φιλοξενούν υπηρεσίες cloud. Σήμερα οι περισσότερες υπηρεσίας μας, που παρέχονται από λογισμικά της CITIBILL AE, μέσω cloud, φιλοξενούνται από VMs των green cloud & data Servers, της ΙΩΝΙΚΗ Cloud.

 

Πώς λειτουργούν τα VMs;

Ένα VM δημιουργείται σε ένα φυσικό μηχάνημα, έναν κανονικό διακομιστή με φυσικά στοιχεία υπολογιστή όπως πυρήνες CPU, μητρική πλακέτα, RAM, δίσκους αποθήκευσης, GPU και πολλά άλλα. Ανάλογα με τον τύπο του υπερεπόπτη (hypervisor), αυτός ο διακομιστής είτε έχει προ-εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (OS) είτε εκτελείται σε  έναν υπερεπόπτη χωρίς έτοιμο λειτουργικό σύστημα αλλά σε περιβάλλον δημιουργίας VMs με διάφορα OSs.

Ένας hypervisor ενεργοποιεί την εικονικοποίηση. Είναι λογισμικό που βοηθά στη δημιουργία, εκτέλεση και διαχείριση εικονικών μηχανών και των υποκείμενων κοινών φυσικών πόρων. Επιτρέπει σε ένα φυσικό μηχάνημα να εκτελεί πολλαπλές εικονικές μηχανές σε αυτό. 

Με έναν hypervisor, ένας διαχειριστής IT δημιουργεί νέες εικονικές μηχανές και τους εκχωρεί φυσικούς πόρους. Παρακολουθεί τη χρήση πόρων και απομονώνει VM. Κάθε VM έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα (μπορεί επίσης να έχει διαφορετικά λειτουργικά συστήματα) και ο hypervisor διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του λειτουργικού συστήματος του VM και του υποκείμενου φυσικού διακομιστή.

Η χρήση πόρων είναι ευέλικτη σε ένα εικονικό περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι ένας hypervisor μπορεί εύκολα να βοηθήσει στην αύξηση ή τη μείωση των πόρων που διατίθενται σε ένα VM. Με αυτόν τον τρόπο, οι hypervisors δημιουργούν πολλαπλές εικονικές μηχανές (ή εικονικούς διακομιστές) σε έναν φυσικό διακομιστή. Κάθε εικονική μηχανή είναι ένας αυτόνομος υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα και πόρους (δανεισμένους από τους υποκείμενους φυσικούς πόρους).

Parallers Desktop

Το Parallels Desktop αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση στον τομέα της εικονικοποίησης, καθιστώντας δυνατή την ταυτόχρονη λειτουργία διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων σε περιβάλλον macOS. Μέσω της εκτέλεσης εικονικών μηχανών, χρήστες Mac μπορούν να τρέχουν Windows, Linux, και άλλα λειτουργικά, παρέχοντας ευελιξία σε εφαρμογές και παιχνίδια που παραδοσιακά δεν ήταν διαθέσιμα στο macOS. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματίες στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, του σχεδιασμού, καθώς και για χρήστες που χρειάζονται εφαρμογές ειδικού σκοπού ή παιχνίδια που είναι διαθέσιμα μόνο για Windows.

Η ευκολία χρήσης του Parallels Desktop είναι άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα, με την εγκατάσταση και διαχείριση των εικονικών μηχανών να γίνεται με απλό και άμεσο τρόπο. Το λογισμικό προσφέρει υψηλή απόδοση, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια χωρίς σημαντικές επιδόσεις. Παράλληλα, η στενή ενσωμάτωση με το λειτουργικό σύστημα macOS διασφαλίζει ότι η εμπειρία χρήσης παραμένει άρτια, με δυνατότητες όπως η κοινή χρήση αρχείων και φακέλων, καθώς και η συνέργεια εφαρμογών ανάμεσα στα εικονικά και φυσικά περιβάλλοντα. Η υιοθέτηση του Parallels Desktop από επαγγελματίες και ενθουσιώδεις χρήστες επιβεβαιώνει την αξία του στο να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, αποκτώντας μια κεντρική θέση στο οικοσύστημα της εικονικοποίησης για Mac.

Πώς αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες την εικονική μηχανή;
Από την οπτική γωνία ενός χρήστη, ένα VM λειτουργεί ακριβώς όπως ένα ενιαίο φυσικό μηχάνημα.Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μεμονωμένα VMs όπως ακριβώς σε ένα κανονικό περιβάλλον ενός υπολογιστή. Οι χρήστες συνδέονται για να δουν την αρχική οθόνη και να έχουν πρόσβαση, να φορτώνουν, να αποθηκεύουν, να ενημερώνουν και να χειριστούν αρχεία, εφαρμογές και δεδομένα όπως θα έκαναν σε έναν μόνο φυσικό υπολογιστή. Κατά συνέπεια ο τελικός χρήστης δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί αν στο περιβάλλον που συνδέθηκε υπάρχει φυσική υποδομή ή VM.
Πλεονεκτήματα του server virtualization
Γιατί εικονικές μηχανές;
Μια εικονική μηχανή δεν χρειάζεται νέα στοιχεία, απλώς μοιράζεται ό,τι είναι διαθέσιμο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν πολλαπλές μηχανές χωρίς να καταλαμβάνουν τεράστιο φυσικό χώρο με διακομιστές, να αγοράζουν πολλά φυσικά εξαρτήματα και να έχουν την ευθύνη συντήρησης όλης αυτής της φυσικής υποδομής.

Αποτελεσματική χρήση των πόρων

Οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν μόνο μικρές ποσότητες των διαθέσιμων φυσικών πόρων κάθε φορά. Δημιουργώντας VM, μπορείτε να διαιρέσετε τους φυσικούς πόρους και να διασφαλίσετε ότι πολλές εφαρμογές που εκτελούνται σε διαφορετικά VM θα τους χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο. Ένα παράδειγμα είναι οι ιστοσελίδες που μόνη τους εφαρμογή είναι για ενημερωτικούς λόγους. Αυτές οι σελίδες όσο όγκο και να έχουν, για να εμφανιστούν ζητούν ελάχιστους πόρους από έναν υπολογιστή, μαζί με τον Web Server ήτοι 2 πυρήνες 4-8Gb μνήμη και ελάχιστο δίσκο 5-6Gbyte το περισσότερο. Ένας τέτοιος υπολογιστής σήμερα θεωρείτε παλιάς τεχνολογίας. Από την άλλη για Web Server διαχείρισης του 60% των ιστοτόπων που υπάρχουν σήμερα,  είναι ικανοποιητικός. Είναι εύλογο λοιπόν να φιλοξενηθεί σε έναν VM.

Ασφάλεια

Μια εικονική μηχανή είναι απομονωμένη από τον κεντρικό υπολογιστή του διακομιστή, το λειτουργικό σύστημα και άλλα VM. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί ως περιβάλλον sandbox, ένα απομονωμένο σύστημα που δεν επηρεάζει άλλα VM ή κεντρικούς υπολογιστές κατά τη διάρκεια παραβίασης ασφάλειας. Οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα απομονώνεται στο μεμονωμένο VM και παρέχει καλύτερη οργανωτική ασφάλεια. Αυτό έχει ως όφελος, ότι μία απομακρυσμένη κακόβουλη πράξη θα επηρεάσει μία από τις εικονικές μηχανές του πραγματικού υπολογιστή και όχι όλες ή το ίδιο το μηχάνημα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης εικονικά μηχανήματα για να δοκιμάσουν λογισμικό, εφαρμογές και ενημερώσεις πριν τα αναπτύξουν στο περιβάλλον παραγωγής. 

Η αναπαραγωγή εικονικών μηχανών βοηθά στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και στην ανάκτηση καταστροφών, προσθέτοντας ένα άλλο επίπεδο ασφάλειας δεδομένων. Τα VM παραγωγής μπορούν εύκολα και γρήγορα να αντιγραφούν. Αυτά τα διπλότυπα μετεγκαθίστανται σε διαφορετικούς φυσικούς διακομιστές και αποθηκεύονται ως αντίγραφο ασφαλείας ανάκτησης καταστροφής.

Φορητότητα

Οι εικονικές μηχανές μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από έναν φυσικό διακομιστή σε έναν άλλο με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ψυχρή μετανάστευση (Cold migration): Απενεργοποίηση και μετεγκατάσταση 
  • Θερμή μετανάστευση (Hot migration):  Έγινε μετεγκατάσταση ενώ εξακολουθεί να εκτελείται για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία 

Αυτό καθιστά πολύ εύκολο για τις εταιρείες να μετακινούν διακομιστές και κέντρα δεδομένων ή να μεταφέρουν λειτουργικά συστήματα από την εσωτερική εγκατάσταση στο cloud.

Cloud IaaS

Το μοντέλο cloud υποδομής ως υπηρεσία (IaaS) περιλαμβάνει παροχή υπολογιστικών πόρων κατ’ απαίτηση και τα εικονικά μηχανήματα μάς επιτρέπουν να κάνετε ακριβώς αυτό. Μπορεί να μην θέλετε να γίνετε πάροχος cloud IaaS, αλλά η ομάδα IT σας μπορεί να διαθέσει υπολογιστικούς πόρους σε ομάδες όταν τους χρειάζονται. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά στην ΙΩΝΙΚΗ Cloud.

Οικονομικά αποδοτική

Η χρήση εικονικών μηχανών είναι μια οικονομικά αποδοτική διαδικασία όσον αφορά την εσωτερική (όπως αποθήκευση και μνήμη RAM) και εξωτερική (χώρος δωματίου διακομιστή και βοηθητικά προγράμματα) χρήσης πόρων. Τα εικονικά μηχανήματα σας επιτρέπουν να φιλοξενείτε πολλούς διακομιστές και εφαρμογές σε έναν φυσικό διακομιστή αντί για ξεχωριστούς διακομιστές και έτσι μειώνουν τη χρήση χώρου και βοηθητικών προγραμμάτων και βελτιστοποιούν τη χρήση πόρων. Από δική μας εμπειρία, σε μια πρώτη εγκατάσταση, εξοικονομήσαμε τους μισούς υπολογιστές όταν εγκαταστήσαμε από 2VMs σε κάθε πρώην φυσικό διακομιστή.

Επεκτασιμότητα

Μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα νέα VM και τα υπάρχοντα VM να κλωνοποιηθούν εύκολα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε γρήγορα νέους διακομιστές με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες. Αυτό κάνει την κλιμάκωση πιο αποτελεσματική και ταχύτερη από τη χρήση φυσικών διακομιστών.

Η κατανομή φυσικών πόρων μπορεί επίσης να αυξηθεί ή να μειωθεί γρήγορα ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες, επιτρέποντάς σας να κλιμακώσετε μεμονωμένους διακομιστές VM πιο γρήγορα.

Πλεονεκτήματα της χρήσης VM

Οι εικονικές μηχανές προσφέρουν πολλά μεγάλα πλεονεκτήματα και επιτρέπουν στις εταιρείες να βελτιστοποιούν τους πόρους τους και να λειτουργούν απρόσκοπτα. Μερικά από τα γνωστά τους πλεονεκτήματα είναι:

 

Ένας μεμονωμένος διακομιστής με 16 πυρήνες και 64 GB RAM είναι περίπου 60 x 8 x 80 εκατοστά και μπορεί εύκολα να υποστηρίξει 4-6 VMs. Οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν σημαντικά το φυσικό υλικό και τον χώρο διακομιστών με τα VMs, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Όλα τα VMs και οι κεντρικοί υπολογιστές σε ένα σύμπλεγμα μπορούν να διαχειρίζονται από μια κεντρική τοποθεσία χρησιμοποιώντας λύσεις όπως το Virtual Machine Manager της Microsoft. Αυτό σας δίνει υψηλή ορατότητα και πρόσβαση σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική. Ένας διαχειριστής εικονικής πραγματικότητας ενοποιεί τη λειτουργικότητα ενός “υπερεπόπτη” και επιτρέπει τη διαχείριση όλων των εικονικών μηχανών από μία μόνο τοποθεσία.

Η εκτέλεση πολλών εικονικών μηχανών σε έναν φυσικό διακομιστή σάς βοηθά να βελτιστοποιήσετε τους πόρους και απαιτεί λιγότερους φυσικούς διακομιστές. Τέλος, το μειωμένο μέγεθος του συμπλέγματος διακομιστών μειώνει τη χρησιμότητα και την κατανάλωση ενέργειας. Εμείς στο τεχνολογικό πάρκο της Διομήδειας, έχουμε πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά για την παροχή ρεύματος σε όλο το cloud center

Ο χρόνος που απαιτείται για την ενεργοποίηση των VMs, τη μετεγκατάστασή τους μεταξύ διακομιστών και τη μετεγκατάσταση εφαρμογών μεταξύ εικονικών μηχανών είναι πολύ μικρότερος από τους φυσικούς διακομιστές. Σε περίπτωση αποκατάστασης από βλάβη, υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν  σε λειτουργία οι υπηρεσίες πολύ πιο γρήγορα σε ένα εφεδρικό VM και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος  διακοπής λειτουργίας

Μόλις ρυθμίσετε την υποδομή πληροφορικής ΙΤ σας, με φυσικούς διακομιστές, η κλιμάκωση της αρχιτεκτονικής είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη με τα VM. Όταν η επιχείρησή σας χρειάζεται περισσότερα μηχανήματα, πρέπει να δημιουργήσετε νέα VM μέσα σε δευτερόλεπτα. Και όταν τα VM χρειάζονται περισσότερη επεξεργαστική ισχύ, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αυξήσετε την κατανομή πόρων χωρίς διακοπές λειτουργίας.

Η εκτέλεση ενημερώσεων συστήματος και ενημερώσεων κώδικα λογισμικού σε ένα σύμπλεγμα φυσικών διακομιστών είναι χρονοβόρα και εντατική. Ωστόσο, με τα VM, μπορείτε να διαθέσετε ενημερώσεις και ενημερώσεις κώδικα ταυτόχρονα από μια τοποθεσία είναι εφικρό να πραγματοποιούνται.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συμβατότητα όταν κάνετε ενημερώσεις υλικού, καθώς οι λειτουργίες εικονικής μηχανής (εκτός από την απόδοση) δεν επηρεάζονται και όλες οι εφαρμογές σας εξαρτώνται μόνο από το κεντρικό εικονικό σύστημα.

Μειονεκτήματα της χρήσης VMs

Τα VMs έχουν τα δικά τους μειονεκτήματα που μπορεί να κάνουν την εφαρμογή τους κάπως περίπλοκη και κουραστική. Μερικά από αυτά τα μειονεκτήματα είναι:

Το κόστος απόκτησης μπορεί να είναι υψηλό: Ενώ τα εικονικά μηχανήματα εξοικονομούν χρήματα μακροπρόθεσμα, η αρχική επένδυση μπορεί να είναι υψηλότερη, καθώς πρέπει να αγοράσετε διακομιστές υψηλής απόδοσης για να φιλοξενήσετε πολλά εικονικά μηχανήματα και να αγοράσετε διάφορες άδειες χρήσης.

Η ρύθμιση μπορεί να είναι πολύπλοκη: Η εγκατάσταση μιας πλήρους εικονικής αρχιτεκτονικής με μηχανήματα, δίκτυα και δρομολόγηση μπορεί να είναι λίγο περίπλοκη.

Ομαδοποίηση υλικού: Η χρήση λιγότερων φυσικών διακομιστών σημαίνει ότι οι περισσότεροι πόροι σας βρίσκονται σε μια τοποθεσία, κάτι που σε περίπτωση βλάβης του πραγματικού μηχανήματος, θα έχει συνέπειες σε όλα τα VM που φιλοξενούνται.

Η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί: Εάν δεν παρέχετε πόρους με έξυπνο τρόπο, θα μπορούσατε να υπερχρονίσετε τον φυσικό διακομιστή, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης για όλα τα εικονικά μηχανήματα που φιλοξενούνται.

Εικονικές μηχανές εν έτη 2024.

Ακολουθούν οι πέντε πιο συνηθισμένες επιλογές για τη εγκατάσταση ενός VM.

  • Microsoft Windows Server

Το εμπορικό λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να αναπτύσσουν εικονικές μηχανές. Συνοδεύεται από αρχεία εγκατάστασης για το Hyper-V (υπερεπόπτη της Microsoft) για τη δημιουργία μιας εικονικής μηχανής Hyper-V στα Windows.

  • Microsoft Azure

Το Azure είναι η υπηρεσία cloud computing της Microsoft. H πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες cloud πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης Azure.

  • VMware

Η VMware είναι ίσως η πιο γνωστή εταιρεία τεχνολογίας cloud computing και virtualization και μία από τις πρώτες εταιρείες που εμπορευματοποίησαν με επιτυχία την εικονικοποίηση διακομιστή. Το VMWare παρέχει μια υποδομή cloud με τον υπερεπόπτη του που ονομάζεται VMware ESXi για τη δημιουργία και την ανάπτυξη VM σε έναν σταθμό εργασίας VMware.

  • AWS

Το Amazon Web Services (AWS) είναι η υπηρεσία cloud computing της Amazon. Λειτουργεί σε βάση πληρωμής ανά χρήση, όπου πληρώνετε μόνο για τους πόρους που χρησιμοποιείτε. Η ρύθμιση ενός VM σε AWS περιλαμβάνει πολλά βήματα και χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη ρύθμιση των VM με AWS .

  • Google Cloud Platform

Η υπηρεσία υπολογιστικού νέφους της Google, η Google Cloud Platform, προσφέρει ένα σύνολο υπολογιστικών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ενός διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος που ονομάζεται Google Cloud Console. Ο οδηγός του Google Cloud παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη και την εκκίνηση μιας παρουσία VM στο Google Cloud.

Ομαδοποίηση υλικού: Η χρήση λιγότερων φυσικών διακομιστών σημαίνει ότι οι περισσότεροι πόροι σας βρίσκονται σε μια τοποθεσία, κάτι που σε περίπτωση βλάβης του πραγματικού μηχανήματος, θα έχει συνέπειες σε όλα τα VM που φιλοξενούνται.

Η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί: Εάν δεν παρέχετε πόρους με έξυπνο τρόπο, θα μπορούσατε να υπερχρονίσετε τον φυσικό διακομιστή, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης για όλα τα εικονικά μηχανήματα που φιλοξενούνται.

Εναλλακτικές εικονικές μηχανές εν έτη 2024.

Το Red Hat έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη λογισμικού εικονικοποίησης για μεγάλο χρονικό διάστημα—βελτίωση του υπερεπόπτη KVM και συνεισφορά στο KVM και το oVirt από τότε που ιδρύθηκαν και οι δύο εκδόσεις

Το KVM hypervisor είναι πλέον ο πυρήνας όλων των μεγάλων διανομών εικονικοποίησης OpenStack® και Linux και έχει πολύ υψηλή συνολική απόδοση και λειτουργία του μεγαλύτερου πλήθους των VMs με καλή απόδοση σε έναν μόνο διακομιστή. Το Red Hat® Virtualization είναι μια ανοιχτή, καθορισμένη από λογισμικό πλατφόρμα που εικονικοποιεί τους σταθμούς εργασίας Linux και Microsoft Windows. Χτισμένο σε Red Hat Enterprise Linux και KVM, διαθέτει εργαλεία διαχείρισης που εικονικοποιούν πόρους, διεργασίες και εφαρμογές, δίνοντάς σας, μια σταθερή βάση για ένα εγγενές μέλλον στο cloud και σε «containers».

Τύποι hypervisors

Υπάρχουν 2 διαφορετικοί τύποι hypervisors που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εικονικοποίηση.

 1. Ένας hypervisor τύπου 1 είναι στο γυμνό «μέταλλο». Οι πόροι VM προγραμματίζονται απευθείας στο υλικό από τον hypervisor. Το KVM είναι ένα παράδειγμα υπερεπόπτη τύπου 1. Το KVM συγχωνεύτηκε στον πυρήνα Linux® το 2007, επομένως εάν χρησιμοποιείτε μια σύγχρονη έκδοση του Linux , έχετε ήδη πρόσβαση στο KVM. 

 2. Φιλοξενείται ένας hypervisor τύπου 2. Οι πόροι VM προγραμματίζονται σε ένα λειτουργικό σύστημα κεντρικού υπολογιστή, το οποίο στη συνέχεια εκτελείται έναντι του υλικού. Το VMware Workstation και το Oracle VirtualBox είναι παραδείγματα hypervisors τύπου 2. 

Εκτός από τις εικονικές μηχανές, η τεχνολογία των containers έχει επίσης αναδειχθεί ως μια επαναστατική λύση στον τομέα του virtual και της ανάπτυξης λογισμικού. Οι containers προσφέρουν μια ελαφριά, αποδοτική και φορητή εναλλακτική για την εκτέλεση και διαχείριση εφαρμογών, παρέχοντας τη δυνατότητα να πακετάρεται η εφαρμογή μαζί με τις εξαρτήσεις της σε ένα αυτόνομο περιβάλλον. Αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την παράδοση εφαρμογών σε διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων και υποδομών χωρίς την ανάγκη για επανεγκατάσταση ή παραμετροποίηση. Με την άνοδο του cloud computing και της ανάγκης για πιο ευέλικτες και ευκολότερες μεθόδους ανάπτυξης, οι containers αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική αρχιτεκτονική των εφαρμογών. Σε συνέχεια του παρόντος κειμένου, θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό άρθρο για τα containers, εξερευνώντας την αρχιτεκτονική τους, τις διαφορές τους από τις παραδοσιακές εικονικές μηχανές, τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της χρήσης τους.