Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Η ομάδα έργου μας απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, καλύπτοντας όλο το φάσμα διεπιστημονικών υπηρεσιών, ικανό για να σχεδιάζει και να ελέγχει κάθε πτυχή του κύκλου ζωής του έργου, από τη σύλληψη της ιδέας ως το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την έγκαιρη παράδοσή του.

Συμβάλλουμε στην επιτυχή παράδοση των έργων εντός των προθεσμιών, ακολουθώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης έργων, τον προϋπολογισμό τους και τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας.

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι εταιρικοί στόχοι των πελατών μας και τα επιχειρηματικά τους οφέλη επιτυγχάνονται με διαφάνεια μέσω μίας ελεγχόμενης και καλοδιαχειριζόμενης σειράς ενεργειών, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας σε ό,τι κάνουμε, αποφέροντας το μέγιστο δυνατό όφελος και αυξάνοντας τα ποσοστά απόδοσης της επένδυσης.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου σχεδιάζουμε τις χρηματοροές καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων, χωρίς να αποκλίνουμε από το αρχικό διαθέσιμο κεφάλαιο και έχοντας το μέγιστο δυνατό όφελος.