Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις δέσμες δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα.

Στα πλαίσια ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 14 Ιουλίου στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν οριστικοποιηθεί. Σχετικά με  τη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  έχουν κατατεθεί συνολικά 2.103 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 152.526.248,06€ και δημόσια δαπάνη 73.100.222€

Αντίστοιχα για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», έχουν κατατεθεί συνολικά 6.753 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 1.579.702.199€ και δημόσια δαπάνη 732.480.140€.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια  Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) για τις επιμέρους δράσεις ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Δράσεις
Αρ. Αιτήσεων
Δημόσια Δαπάνη
Προϋπολογισμός Δράσης
Ποσοστό
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός
656
9.651.757€
70.200.000€
14%
- Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
55
9.946.352€
117.000.000€
37%
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
34
17.490.291€
46.800.000€
37%
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
3.941
271.564.209€
312.000.000€
87%
- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
1.100
272.830.742€
234.000.000€
117%

Για την κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Δράσεις
Αρ. Αιτήσεων
Δημόσια Δαπάνη
Προϋπολογισμός Δράσης
Ποσοστό
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός
1.276
18.704.393€
19.800.000€
94%
- Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
45
18.722.089€
33.000.000€
57
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
37
9.783.389€
13.200.000€
74%
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
1.378
105.062.946€
88.000.000€
119%
- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
334
80.022.243,32€
66.000.000€
121%

Οι αιτήσεις για της Περιφέρειας Μετάβασης έχουν ολοκληρωθεί.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε όλες τις δράσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργεί μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας, και για το πρόγραμμα  «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» προσαυξημένου κατά 20%.