Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις δέσμες δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα.

Στα πλαίσια ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 9 Ιουνίου στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν οριστικοποιηθεί. Σχετικά με  τη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  έχουν κατατεθεί συνολικά 1.736 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 119.434.235€ και δημόσια δαπάνη 57.598.346€.

Αντίστοιχα για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», έχουν κατατεθεί συνολικά 5.711 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 1.390.874.787€ και δημόσια δαπάνη 642.996.359€.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια  Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) για τις επιμέρους δράσεις ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Δράσεις
Αρ. Αιτήσεων
Δημόσια Δαπάνη
Προϋπολογισμός Δράσης
Ποσοστό
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός
540
7.956.664€
70.200.000€
11%
- Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
44
8.036.971€
117.000.000€
7%
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
24
12.840.949€
46.800.000€
27%
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
3.056
211.243.401€
312.000.000€
68%
- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
943
246.667.789€
234.000.000€
105%

Για την κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Δράσεις
Αρ. Αιτήσεων
Δημόσια Δαπάνη
Προϋπολογισμός Δράσης
Ποσοστό
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός
1.065
15.648.551€
19.800.000€
79%
- Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
35
5.972.923€
33.000.000€
18%
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
28
7.142.289€
13.200.000€
54%
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
1.378
105.062.946€
88.000.000€
119%
- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
334
80.022.243,32€
66.000.000€
121%

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε όλες τις δράσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργεί μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας, και για το πρόγραμμα  «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» προσαυξημένου κατά 20%.