Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις δέσμες δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου για τη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  έχουν κατατεθεί συνολικά 1.204 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 77.344.962€ και δημόσια δαπάνη 37.530.076€

Αντίστοιχα για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», έχουν κατατεθεί συνολικά 3.728 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 913.008.651€ και δημόσια δαπάνη 425.142.136,70€

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια  Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) για τις επιμέρους δράσεις ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Δράσεις
Αρ. Αιτήσεων
Δημόσια Δαπάνη
Προϋπολογισμός Δράσης
Ποσοστό
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός
366
5.404.615€
70.200.000€
8%
- Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
25
4.115.541€
117.000.000€
4%
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
16
8.374.512€
46.800.000€
18%
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
1.582
110.995.104€
312.000.000€
36%
- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
434
129.061.843,38€
234.000.000€
55%

Για την κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) ανακοινώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Δράσεις
Αρ. Αιτήσεων
Δημόσια Δαπάνη
Προϋπολογισμός Δράσης
Ποσοστό
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός
757
11.144.935€
19.800.000€
56%
- Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
24
4.408.272€
33.000.000€
13%
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
16
4.082.201€
13.200.000€
31%
Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
1.378
105.062.946€
88.000.000€
119%
- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
334
80.022.243,32€
66.000.000€
121%

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε όλες τις δράσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας, προσαυξημένου κατά 20%.