Σημαντικές επιδοτήσεις που φτάνουν το 50% προσφέρει για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η νέα δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Δικαιούχοι της δράσης

Ξενοδοχεία τα οποία:

 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Διαθέτουν και δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
To ξενοδοχείο Filoxenia Ntinas στη Θάσο
Δωμάτιο ξενοδοχείου

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

Σημαντικές προϋποθέσεις & πληροφορίες

 • Για επενδύσεις από €200.001 έως €1.000.000 (Υποδράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ), το ξενοδοχείο θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα προσωπικό για 12 μήνες
 • Για επενδύσεις από €30.000 έως €200.000 (Υποδράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ), το ξενοδοχείο θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 2 άτομα προσωπικό για 12 μήνες
 • Ένταση ενίσχυσης: 40% (50% σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών green)
 • Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 24 μήνες
 • Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ένταξης σε παραπάνω από μία (1) δράσεις.
Ρεσεψιόν ξενοδοχείου

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκινάει στις 22/03/2023 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance διαθέτουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 400 εντάξεις βιομηχανιών, βιοτεχνιών και ξενοδοχείων σε επενδυτικά προγράμματα, με τις συνολικές επιδοτήσεις να ανέρχονται σε €100.000.000 και το ποσοστό επιτυχίας μας να ξεπερνά το 95%.

Με έδρα την Ξάνθη, διαθέτουμε βαθιά γνώση της αγοράς στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλαμβάνουμε τις ενέργειες από τη σύνταξη του φακέλου μέχρι και την εκταμίευση των χρημάτων της επιδότησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»; Αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού και ένας εξειδικευμένος Οικονομολόγος της εταιρείας μας θα σας καλέσει για να λύσει όλες τις απορίες σας και να σας οδηγήσει στις αποδοτικότερες αποφάσεις.