Για να εκτιμήσουμε την απόδοση μιας επένδυσης πρέπει να εξετάσουμε διάφορους παράγοντες που θα μας οδηγήσουν στην τελική απόφαση να την υλοποιήσουμε ή να την απορρίψουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η σωστή πληροφόρηση από τον κατάλληλο σύμβουλο.

-Κόστος

-Οικονομικό όφελος/έσοδα

-Χρόνος απόσβεσης

-Προστιθέμενη αξία επένδυσης

-Μεταβλητότητα κλάδου-Ρίσκο

-Ανταγωνισμός

-Καινοτομία

Ένας καθοριστικός παράγοντας για να αξιολογήσουμε μία επένδυση είναι φυσικά το συνολικό κόστος της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει σωστή εκτίμηση από ειδικούς ώστε να αποφευχθούν περιττά έξοδα ή να προβλεφθούν έκτακτες ανάγκες. Βασικό όπλο μιας επιχείρησης για να μειώσει το κόστος μίας επένδυσης είναι τα κατά καιρούς Προγράμματα Επιδοτήσεων ως μέσο χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

Πριν προχωρήσουμε σε μία επένδυση σαφώς πρέπει να υπολογίσουμε τα οφέλη/έσοδα που εκτιμούμε ότι θα μας αποφέρει. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν αρκετοί παράγοντες και σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται σχετική οικονομική πρόβλεψη από εξειδικευμένο σύμβουλο.

Με βάση τους δύο παραπάνω παράγοντες μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο απόσβεσης μιας επένδυσης. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος απόσβεσης τόσο πιο συμφέρουσα και αποδοτική χαρακτηρίζεται μία επένδυση. Είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν οι επιχειρηματίες πριν πάρουν την απόφαση να υλοποιήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο.

Ως προστιθέμενη αξία, εννοούμε τα οφέλη που θα αποκομίσει η επιχείρηση από μία επένδυση (όχι απαραίτητα οικονομικά). Αυτά μπορεί να είναι π.χ. βελτιώσεις στη λειτουργία της, επιτάχυνση της παραγωγικής διαδικασίας, λήψη πιστοποιητικού ποιότητας, εξειδίκευση προσωπικού κ.α.

Είναι βασικό να εκτιμήσουμε το ρίσκο που έχει μία επένδυση ως προς τον κλάδο δραστηριότητας. Ένας κλάδος που βρίσκεται σε ύφεση χαρακτηρίζεται από συχνές και μεγάλες μεταβολές και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η απόδοση μιας επένδυσης. Αντίθετα ένας κλάδος που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ευνοεί τις επενδύσεις.

Η έρευνα της αγοράς και του ανταγωνισμού είναι ένα από τα κύρια στάδια που πρέπει να προηγηθούν μίας επένδυσης. Μία επένδυση πρέπει να αποφέρει ανταγωνιστικά οφέλη τα οποία θα αναδείξουν μία επιχείρηση και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή και εξέλιξή της.

Η καινοτομία είναι ένας παράγοντας που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα μίας επένδυσης. Επενδύσεις που π.χ. εισάγουν μία καινοτομία στην παραγωγή, προσδίδουν μία καινοτομία στο τελικό προϊόν ή καταλήγουν σε μία ευρεσιτεχνία/πατέντα κλπ, είναι «καταδικασμένες» να επιτύχουν!

Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση μίας επένδυσης είναι μία σύνθετη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψιν αρκετούς παράγοντες και ιδιαιτερότητες της αγοράς. Ωστόσο, το έργο αυτό γίνεται ευκολότερο όταν έχουμε στο πλευρό μας τους κατάλληλους συνεργάτες που θα μας κατευθύνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.