Το Industry 4.0, γνωστό και ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, επιφέρει ταχείες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και στον τρόπο παραγωγής των αγαθών.

Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών όπως το Internet of Things (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το cloud computing οδηγούν στη δημιουργία έξυπνων εργοστασίων που μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις απαιτήσεις των πελατών, με αποτέλεσμα την επίτευξη βελτιωμένης αποτελεσματικότητας, απόδοσης, και ευελιξίας. Αυτή η εξέλιξη, όμως, αποτελεί ανάγκη ή πολυτέλεια για τον κλάδο;

Ιστορική αναδρομή: Η εξέλιξη από τον 18ο αιώνα έως σήμερα

Η Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 1.0), ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα και χαρακτηρίστηκε από τη χρήση ατμού για τη λειτουργία των μηχανημάτων σε κλωστοϋφαντουργίες και άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής. Εκείνη τη χρονική περίοδο παρατηρήθηκε η πρώτη αξιοσημείωτη αύξηση της μαζικής παραγωγής αγαθών.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, εισήλθαμε στην περίοδο της Δεύτερης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 2.0), όπου ξεχώρισαν η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και η γραμμή συναρμολόγησης για την λειτουργία μηχανών στα εργοστάσια. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και στη μαζική παραγωγή αγαθών σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα.

Το Industry 3.0 ( Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση), ξεκίνησε στα μέσα του 20ου αιώνα και χαρακτηρίστηκε από τη χρήση υπολογιστών και αυτοματισμού στην κατασκευή μέσω των οποίων αναπτύχθηκαν προγραμματιζόμενες μηχανές και ρομπότ, τα οποία με τη σειρά τους αύξησαν την ακρίβεια στις διαδικασίες παραγωγής.

Η ακρίβεια στις διαδικασίες παραγωγής, ήταν η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της τρίτης και των δύο πρώτων βιομηχανικών επαναστάσεων. Παρατηρείται μία εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία η οποία μας έχει οδηγήσει σήμερα στο Industry 4.0 όπου εκτός από την αύξηση της παραγωγής που ήταν ο κύριος στόχος των δύο πρώτων βιομηχανικών επαναστάσεων, παρατηρείται πλέον πως τα smart factories εστιάζουν στην πληροφορία και τη γνώση που ως δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα όλα στο cloud, με απώτερο στόχο την ορθότερη λήψη αποφάσεων, όπως επίσης και την αντικατάσταση επιβλαβών, για τους ανθρώπους, θέσεων εργασίας με ρομπότ-βραχίονες.

Αύξηση παραγωγικότητας έως 30% με Internet of Things και τεχνητή νοημοσύνη

Ένας από τους βασικούς οδηγούς του Industry 4.0 είναι το IoT, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση μηχανών, συσκευών και αισθητήρων στο διαδίκτυο, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μοιράζονται δεδομένα.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών παραγωγής, καθώς και τη δυνατότητα πρόβλεψης και πρόληψης αστοχιών του εξοπλισμού.

Η χρήση του IoT στην κατασκευή μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και 30%, σύμφωνα με μελέτη της McKinsey. Επιτρέπει επίσης στους κατασκευαστές να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές της ζήτησης, μειώνοντας τον κίνδυνο υπερπαραγωγής και σπατάλης πόρων.

Cloud Data Center
Ρομποτικός βραχίονας σε εργοστάσιο

Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο Industry 4.0, με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων από συσκευές IoT και την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις.

Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Για παράδειγμα, τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών, απελευθερώνοντας τους ανθρώπους – εργαζομένους να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες και προστιθέμενης αξίας εργασίες.

Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντοπίζοντας και διορθώνοντας ελαττώματα σε πραγματικό χρόνο.

Η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων που αποθηκεύονται στο cloud, οδηγεί σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Το cloud computing αποτελεί επίσης μία σημαντική πτυχή του Industry 4.0, καθώς επιτρέπει την αποθήκευση και ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από συσκευές IoT και άλλες πηγές. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να βελτιώνουν τις λειτουργίες τους.

Επιπροσθέτως, το cloud computing δίνει στους κατασκευαστές πρόσβαση και τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων αναλυτικών εργαλείων και εφαρμογών, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τις διαδικασίες παραγωγής και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα.

Το Industry 4.0 διαθέτει όλη την απαιτούμενη υποδομή ώστε να αλλάξει ριζικά ολόκληρη τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα και την ορατότητα, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε τυχόν διακοπές και να μειώνουν τον κίνδυνο εξάντλησης αποθεμάτων.

Οι τεχνολογίες Industry 4.0, όπως η 3D εκτύπωση και η προηγμένη ρομποτική, επιτρέπουν στους κατασκευαστές να παράγουν προϊόντα με μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών τους.

 

Η διασφάλιση τον δεδομένων εγείρει ανησυχίες για το Industry 4.0

Παρά τα οφέλη, το Industry 4.0 εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και τον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας καθώς αυξάνεται η αυτοματοποίηση και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται και ότι συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρώπη.

Οι εταιρείες, θα πρέπει επίσης να εξετάσουν πώς θα επανεκπαιδεύσουν το εργατικό δυναμικό τους ώστε να προσαρμοστούν στο νέο τεχνολογικό τοπίο.

Ωστόσο, η ανάγκη για το Industry 4.0 δεν περιορίζεται μόνο στο να παραμείνουν οι βιομηχανίες ανταγωνιστικές, αλλά αποτελεί αναγκαιότητα για την επιβίωσή τους στον κλάδο.

Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει διαρκώς με ταχείς ρυθμούς και οι κατασκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις απαιτήσεις των πελατών.

Οι τεχνολογίες Industry 4.0 συμβάλλουν σε αυτού του είδους τις εξελίξεις, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων.

Το Industry 4.0 βοηθά τους κατασκευαστές στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 

Industry 4.0: Εξέλιξη και αναγκαιότητα ταυτοχρόνως

Συνοψίζοντας, το Industry 4.0 δεν αποτελεί μόνο μία εξέλιξη, αλλά και μία αναγκαιότητα για τους κατασκευαστές να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να επιβιώσουν στην παγκόσμια αγορά, προσφέροντας παράλληλα ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στο εργατικό δυναμικό.

Η υποδομή του cloud υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αντίθεση με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, τους ψηφιακούς ελέγχους και τη χρήση ρομπότ-βραχιόνων στα οποία παρατηρείται μία έκρηξη ανάπτυξης.

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση μόλις ξεκίνησε.