ΙΩΝΙΚΗ Holdings Logo

 

ΙΩΝΙΚΗ Engineering

15 Απριλίου 2024

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης

Με μία ματιά

Πελάτης
JT International Hellas A.E.B.E.

Ιστοσελίδα
https://www.jti.com/

Έτος ανάθεσης
2019

Τοποθεσία
Ξάνθη

Επιφάνεια
56000 τ.μ.

Είδος κύριας ανίχνευσης
Καπνός

Επιλογή συστήματος
Aνίχνευση με σημειακούς ανιχνευτές, δέσμες και aspirating detection

Προϋπολογισμός μελέτης
7.427,60€

Προϋπολογισμός έργου
300.000€

Χρόνος υλοποίησης
2 μήνες

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .

Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.

Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Οι εγκατάστασης της ΣΕΚΑΠ αποτελούνται από κτηριακά συγκροτήματα συνολικής επιφάνειας επιφάνειας 56000 τ.μ., τα οποία στεγάζουν χώρους παραγωγής, αποθήκευσης προϊόντων, γραφεία και χώρους υποδομών.

Στόχος της μελέτης ήταν η εγκατάσταση και η λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς της καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό της πυρκαγιάς, την αποφυγή υλικών ζημιών μέσω της άμεσης ενεργοποίησης των συστημάτων κατάσβεσης και την προστασία των ανθρώπων με έγκαιρη ειδοποίηση για διαφυγή από το κτήριο.

Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης

Επιλέχθηκε η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης τύπου addressable (διευθυνσιοδοτούμενο), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54, δεδομένης της ευελιξίας σύνδεσης των συσκευών, αλλά και της δυνατότητας που δίνει όταν υπάρξει συμβάν να καθοριστεί εύκολα το σημείο έναρξης συναγερμού ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε αυτό με καταστολή της πυρκαγιάς από τα πρώτα λεπτά.

Σημαντικό είναι επίσης πως οι βρόγχοι που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης πολλών (έως περίπου 250 συσκευές) και διαφορετικών συσκευών πυρανίχνευσης, όπως σημειακοί ανιχνευτές, σειρήνες, φάροι, μπουτόν κλπ., χωρίς διαχωρισμό.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης των εγκαταστάσεων και των συσκευών όλου του συστήματος. Τα διευθυνσιοδοτούµενα συστήµατα πυρανίχνευσης απαιτούν λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση τους και τον έλεγχο καλής λειτουργίας σε σύγκριση µε τα συµβατικά συστήµατα. Η χρήση των βρόγχων και η σύνδεση των δύο άκρων του στον πίνακα πυρανίχνευσης παρέχουν την δυνατότητα αφαίρεσης ή απενεργοποίησης μίας συσκευής χωρίς να επηρεαστούν οι άλλες συσκευές του βρόγχου. Ακόμα και στην περίπτωση που καταστρεφόταν το ένα άκρο του θα συνεχίζονταν η λήψη σημάτων των συσκευών από το άλλο άκρο.

Βασικά μέρη συστήματος πυρανίχνευσης

Σε ότι αφορά τις συσκευές πυρανίχνευσης στο μεγαλύτερο μέρος της κτηριακής εγκατάστασης τοποθετήθηκαν ανιχνευτές δέσμης και σημειακοί πολυανιχνευτές καπνού, ενώ οι ενδιάμεσοι πλευρικοί χώροι των κλιμακοστασίων – διαδρόμων καλύπτονται επίσης με την εγκατάσταση πολυανιχνευτών καπνού σε κάθε κλιμακοστάσιο και κάθε όροφο.

Στους χώρους παραγωγής της ΣΕΚΑΠ επιλέχθηκε το σύστημα δειγματοληψίας αέρα «Aspiration». Για τον έλεγχο των 5 κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν 2 κεντρικοί πίνακες πυρανίχνευσης και 1 επαναληπτικός.Τοποθετήθηκαν μονάδες Η/Υ από τις οποίες γίνεται γραφική αναπαράσταση των χώρων της εγκατάστασης σε κατόψεις με ευδιάκριτες σημάνσεις του διευθυνσιοδοτημένου συστήματος ανίχνευσης, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, από το σύστημα πυρανίχνευσης ελέγχονται οι αυτοκλειώμενες πόρτες,  τα κομβία χειροκίνητου συναγερμού, καθώς και εσωτερικού ή εξωτερικού τύπου φαροσειρήνες.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
1. Διευθυνσιοδοτημένες μονάδες ελέγχου και εντολών (εισόδου / εξόδου)4. Διευθυνσιοδοτημένος ανιχνευτές δέσμης
2. Δύο κεντρικοί και ένας επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης5. Σύστημα δειγματοληψίας αέρα «Aspiration»
3. Φαροσειρήνες συναγερμού, εσωτερικού και εξωτερικού τύπου6. Kαλωδιώσεις

Διευθυνσιοδοτημένοι σημειακοί πολυανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας

Οι πολυανιχνευτές είναι ανιχνευτές σημείου σχεδιασμένοι να ανιχνεύουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης πυρκαγιάς. Για το σκοπό αυτό, είναι εφοδιασμένος με ένα φωτοηλεκτρικό αισθητήρα ορατού καπνού, καθώς και ποσοστιαίο αισθητήρα ανόδου θερμοκρασίας. Μπορούν να λειτουργούν ως καπνού ή θερμοκρασίας ή και τα δύο.

Κατά την ανίχνευση καπνού, ο πολυανιχνευτής εκδίδει ένα σήμα συναγερμού. Αυτοί οι ανιχνευτές συνήθως χρησιμοποιούνται σε κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κτήρια και άλλους μικρούς έως μεσαίους χώρους όπου η ανίχνευση καπνού σε συγκεκριμένα σημεία είναι απαραίτητη.

Διευθυνσιοδοτημένοι ανιχνευτές δέσμης

Οι ανιχνευτές δέσμης χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρκαγιάς σε μεγάλους χώρους, όπως αίθουσες συναυλιών, αποθήκες, αεροδρόμια και άλλα μεγάλα κτήρια. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αποστολή εναύσματος (δέσμης φωτός ή υπερήχων) από έναν πομπό σε έναν δέκτη που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του χώρου. Εάν καπνός ή σωματίδια πυρκαγιάς διαβρώσουν τη δέσμη, η μείωση της φωτεινότητας ή η αλλαγή στην ανακλαστικότητα λαμβάνεται ως ένδειξη ύπαρξης πυρκαγιάς. Σε αυτήν την περίπτωση, εκδίδεται σήμα συναγερμού. Οι ανιχνευτές δέσμης χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της ικανότητάς τους να καλύπτουν μεγάλους χώρους με σχετικά λίγους ανιχνευτές.

Η επιλογή του συστήματος δειγματοληψίας αέρα «Aspiration» στους κύριους χώρους παραγωγής

Η διαφοροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης έγκειται στο σύστημα δειγματοληψίας αέρα «Aspiration» που χρησιμοποιήθηκε στο κτήριο που στεγάζει την παραγωγή της καπνοβιομηχανίας. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις για χώρους που απαιτούν υψηλό επίπεδο προστασίας. Επιλέχθηκε γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν στο χώρο παραγωγής ευνοούσαν αυτή την επιλογή. Πιο συγκεκριμένα η απουσία σκόνης και καπνού ήταν βασικοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Επίσης η μορφολογία του κτηρίου είναι τέτοια που καθιστούσε βέλτιστη λύση την επιλογή του «Aspiration».

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος «Aspiration»

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς «Aspiration» έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει τον καπνό πριν ακόμα η πυρκαγιά πάρει μεγάλη έκταση. Η δειγματοληψία αέρα στηρίζεται στην αρχή της αναρρόφησης αέρα, μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων από τον προστατευόμενο χώρο, ο οποίος καταλήγει σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη μονάδα ανίχνευσης-αξιολόγησης. Αυτός ο ανιχνευτής λαμβάνει συνεχώς δείγματα αέρα για να ελέγξει την παρουσία σωματιδίων καπνού σε αυτόν. Παράλληλα ο αισθητήρας δεν είναι επιρρεπής σε ψευδοσυναγερμούς λόγω ρυπαρότητας του χώρου από άλλες αιτίες (π.χ. παρουσία σκόνης)

Η ευαισθησία του συστήματος στηρίζεται στην ταυτόχρονη προσθετική ανίχνευση καπνού ταυτόχρονα από όλες τις οπές, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τους κλασικούς πυρανιχνευτές, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Η ευαισθησία της μονάδας είναι ρυθμιζόμενη και έχει πολλαπλά επίπεδα συναγερμού, τα οποία μπορούν να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με το χώρο και τη σοβαρότητα του συμβάντος. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συστήματος είναι η ευελιξία εγκατάστασης, κάτι που μεγαλώνει και το εύρος εφαρμογής της συγκεκριμένης λύσης. Ακόμα τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας-ενοποίησης με άλλα συστήματα πυρανίχνευσης, ενώ επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθήσουν το σύστημα απομακρυσμένα.

Ομάδα έργου

PhD, MBA Ηλεκτρολόγος Μηχανικός