ΙΩΝΙΚΗ aujourd'Hui, logo
samedi 20 avril 2024
Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Ingénierie</span></div>

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Ingénierie

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή…

La centrale ou de la gestion décentralisée des fonctions de l'entreprise
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

Les licences d'installations industrielles de production d'abrasifs
ΙΩΝΙΚΗ Dessins

Centres commerciaux ou magasins de Villages?
ΙΩΝΙΚΗ Developments

Les parcs et leur importance<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>ΙΩΝΙΚΗ Developments</span></div>

Les parcs et leur importance
ΙΩΝΙΚΗ Developments

Η σημασία της επαφής με τη φύση για την ψυχική και σωματική μας υγεία είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ παράλληλα, η καθημερινότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα συχνά περιορίζει τις ευκαιρίες για άμεση…

L'importance cruciale de l'éducation des travailleurs dans l'industrie
ΙΩΝΙΚΗ de la Santé et de la Sécurité