Επιχειρηματικό πλάνο (business plan) είναι η επίσημη έκφραση των επιχειρηματικών στόχων μίας επιχείρησης, της αιτιολόγησης τους και των ενεργειών για την επίτευξη τους. Περιλαμβάνει γενικότερες πληροφορίες για την επιχείρηση ή την ομάδα που αναλαμβάνει την επίτευξη των στόχων αυτών και για τις αλλαγές μεγάλης κλίμακας, όταν αυτές συμβαίνουν.

Παράγοντες σχεδίασης επιχειρηματικού πλάνου

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance σχεδιάζουμε τις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης μετά από ανάλυση της αποστολής της και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται και τις προγραμματίζουμε χρονικά ώστε να έχουν τη μέγιστα αποτελέσματα.

Στοιχεία

Τα βασικότερα στοιχεία που αποτελούν ένα business plan είναι τα εξής:

– Περιγραφή της επιχείρησης (σκοπός, όραμα, εγκαταστάσεις, πόροι)

– Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

– Ανάλυση του κλάδου

– Ανάλυση του ανταγωνισμού

– Ανάλυση της αγοράς

– Στόχοι στρατηγικού σχεδιασμού

– Πλάνο marketing

– Πλάνο λειτουργιών

– Χρηματοοικονομικό πλάνο

Στην ΙΩΝΙΚΗ Finance, περιγράφουμε και προσδιορίζουμε χρονικά τον καλύτερο συνδυασμό ενεργειών για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Σχεδιάζουμε τις ενέργειες marketing για να έχουν μεγαλύτερη απήχηση τα προϊόντα σας. Σχεδιάζουμε τις λειτουργίες σας ώστε να είναι πιο αποδοτικές. Κάνουμε προτάσεις για καλύτερη χρήση των κεφαλαίων της επιχείρησης σας.

  • Σύνταξη φακέλου ΑΝ