Γιώτα Κούτρα

Υπεύθυνη προγραμματισμού - ΙΩΝΙΚΗ Holdings

g.koutra@ioniki.net | +30 2541 20 00 39

Η Γιώτα Κούτρα είναι η Υπεύθυνη του τμήματος προγραμματισμού του ομίλου ΙΩΝΙΚΗ, υποστηρίζοντας όλες τις ενέργειες της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων των εταιρειών του ομίλου, διατηρώντας τις αξίες και ακολουθώντας πιστά την εταιρική κουλτούρα, ως μέλος της ομάδας από το 2013.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του ομίλου, ο οποίος καινοτομεί ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας, συνδράμει συνεχώς στην ανάπτυξη του τμήματος ανήκοντας διοικητικά στην ΙΩΝΙΚΗ Holdings.

Καθημερινά αναλαμβάνει την οργάνωση και την παρακολούθηση κάθε έργου από την πρώτη επαφή με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωσή του, αναλύοντάς το σε μικρότερες προς εκτέλεση εργασίες τις οποίες μεταφέρει στον έχοντα αρμοδιότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης.

Επιπλέον, παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει του καθορισμού των προτεραιοτήτων και συγχρόνως εξασφαλίζει την ποιότητα των παραδοτέων ως αρμόδια ποιοτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της διαχείρισης των έργων, ενημερώνει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, μέσω τηλεδιασκέψεων και αναφορών προόδου, διατηρώντας τους κοινωνούς στη λήψη αποφάσεων πριν από κάθε βήμα με απώτερο στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ικανοποίησή τους.

Για τον όμιλο η Γιώτα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ απαιτήσεων πελατών και εταιρείας, η οποία  συνδέει απαιτήσεις και εξυπηρέτηση, φιλτράροντας την ορθότητα της πληροφορίας. Είναι απόφοιτη του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Δ.Π.Θ., με μεταπτυχιακό τίτλο και ειδίκευση στις μεταλλικές κατασκευές.

Ως πολιτικός μηχανικός, με πολυετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σχεδιασμό βιομηχανικών κτηρίων, καθοδηγεί το τμήμα αδειοδοτήσεων στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, όντας ενήμερη του νομοθετικού πλαισίου και των αρχών σχεδιασμού.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.