Τρίτη Μάιος 21 2024

Έξι ενδιαφέροντα στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά
Κατανοήστε καλύτερα τη μεγάλη αξία των φωτοβολταϊκών

Το μέλλον των φωτοβολταϊκών προβλέπεται λαμπρότερο του… ήλιου
Οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα

Πως θα πετύχετε βελτιστοποίηση απόδοσης φωτοβολταϊκού

Πως θα πετύχετε βελτιστοποίηση απόδοσης φωτοβολταϊκού

Γνωρίζατε πως η βελτιστοποίηση απόδοσης φωτοβολταϊκού είναι μία διαδικασία που ξεκινά πριν την αγορά ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και συνεχίζεται μετά την εγκατάστασή του; Διαβάστε στο παρόν άρθρο πως θα βελτιστοποιήσετε την απόδοση του φωτοβολταϊκού σας.

Αυτόνομος Ελεγκτής: Hardware
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Αυτόνομος ελεγκτής ροών ενέργειας είναι ένα προϊόν που έχει τη δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας, παραγόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές, βασιζόμενο σε προβλέψεις καιρού. Πιο συγκεκριμένα ο ελεγκτής λαμβάνει μέσω cloud δεδομένα που αφορούν την παραγόμενη ενέργεια από το μικροδίκτυο το οποίο ελέγχει, εκτιμήσεις καιρού για τις επόμενες 5-7 ημέρες και με βάση αυτά παίρνει τις αποφάσεις του.
Σε περιπτώσεις που η παραγωγή ξεπερνάει τη ζήτηση τότε λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποθήκευση της ενέργειας ή την τροφοδότηση φορτίων πέραν των κρίσιμων, ενώ σε περιπτώσεις που υστερεί της ζήτησης, τότε δίνει συγκεκριμένες εντολές, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των φορτίων. Ο ελεγκτής αποτελείται από ένα κυτίο, στο εσωτερικό του οποίου εγκαθίσταται μία πλακέτα Raspberry Pi και η πρόσοψη του οποίου είναι μια οθόνη Pi, μέσω της οποίας ο χρήστης χειρίζεται την εφεύρεση.

Το μικροδίκτυο του Αυτόνομου Ελεγκτή
ΙΩΝΙΚΗ Autonomous

Ο Αυτόνομος ελεγκτής ροών ενέργειας, η γενική επισκόπηση του οποίου έγινε ήδη σε προηγούμενο άρθρο, αφορά την βέλτιστη διαχείριση της παραχθείσας ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.Πιο συγκεκριμένα ο ελεγκτής είναι μέρος ενός μικροδικτύου, όπου συνυπάρχει παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και που ο αλγόριθμος του, αξιοποιώντας δεδομένα καιρού, αποφασίζει για την αξιοποίηση της προαναφερθείσας ενέργειας.