Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα ανάλογα διατάγματα και τον ορισμό του συμβολαίου, τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Μελέτη Θερμομόνωσης

Η μελέτη θερμομόνωσης – ενεργειακής απόδοσης κτηρίων αφορά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακού σχεδιασμού στον κτηριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτηρίων και την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών του συστήματος.

Παράγοντες σύνταξης μελετών θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτες θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τις κλιματολογικές συνθήκες
 • Τη Νομοθεσία και Ενεργειακούς Κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ)
 • Τη βελτίωση της ζωής και την απόδοση στο χώρο
 • Την καλαισθησία του χώρου
 • Τους περιορισμούς ασφαλείας
 • Το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
 • Την επιφάνεια και τις στρώσεις του δομικού στοιχείου (από έξω προς τα μέσα), για το οποίο θα υπολογιστούν οι συντελεστές θερμοπερατότητας

Μια μελέτη θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτηρίων περιλαμβάνει:

 • Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας
 • Τεχνική έκθεση προδιαγραφών (λέβητα – καυστήρα, θερμαντικών σωμάτων, θερμοσίφωνα, ηλιακού κλπ.)
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτηρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ)
 • Προδιαγραφές θερμομόνωσης
 • Κόστος απωλειών θερμότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, διαθέτουμε πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι συντάσσουν μελέτες με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης λύσης για τις ανάγκες του πελάτη σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα του χώρου, τις οικονομικές δυνατότητες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού

Η μελέτη θέρμανσης – κλιματισμού αφορά τον υπολογισμό και το σχεδιασμό εγκατάστασης θέρμανσης ή κλιματισμού σε κατοικίες, βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα και γραφεία.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το μέγεθος κτηρίου εγκατάστασης
 • Τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Τις συνθήκες άνεσης και απαιτήσεις του χρήστη
 • Την καλαισθησία του χώρου
 • Τις επιθυμητές θερμοκρασίες χώρων
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στη Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές μονωτικών υλικών, τα κατασκευαστικά σχέδια (διάταξη, τοποθέτηση κ.λπ.), ο υπολογισμός απόδοσης και το κόστος εγκατάστασης.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελετών θέρμανσης / κλιματισμού με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία του χώρου, τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, σε συμφωνία πάντα με τα πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Η μελέτη διέπεται από την τριλογία Εξοικονόμηση – Περιβάλλον – Αισθητική.

Στοιχεία μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη απόδοσης είναι τα εξής:

– Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός κ.λπ.)

– Προδιαγραφές δομικών στοιχείων και υλικών του κτηρίου (θερμικά χαρακτηριστικά)

– Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτηρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών

– Σχεδιασμός των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτηρίου

– Διαχωρισμός θερμικών ζωνών και μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου

– Μελέτη συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης, αερισμού, φωτισμού και απόδοση αυτών. 

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης ενεργειακής απόδοσης και τον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων.