Επιχειρηματικότητα 360ᵒ: Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του νέου καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νομού

Στο νέο καθεστώς, για το οποίο οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 09/01/2023 και έχουν διάρκεια έως 10/04/2023, υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα των προηγούμενων τριών κατηγοριών του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας ανήκουν στις παρακάτω ομάδες

Πρώτη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Υπογράφηκε την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Τουριστικών Επενδύσεων», με την δημοσίευση της να ακολουθεί στις 9 Αυγούστου. Επομένως, έπειτα από τον κλάδο της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ξεκινάει και για τον κλάδο του τουρισμού.

Πρώτη προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Με την υπογραφή της πρώτης προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» στις 21 Ιουλίου και το άνοιγμα των υποβολών από τις 27 Ιουλίου γίνεται ουσιαστικά η έναρξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) και επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας με βασικό αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση