Καθώς η εγκατάσταση ΑΠΕ επεκτείνεται, προκύπτει μία κρίσιμη ανάγκη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας. Η απάντηση, λοιπόν, στο πως μπορεί να επιτευχθεί η παραγωγή και η βέλτιστη διαχείριση ανανεώσιμης ενέργειας, βρίσκεται σε αυτές τις γραμμές. Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάνελ και ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα (VAWTs), τα οποία παράγουν ενέργεια, ανάλογη της ηλιοφάνειας και της ταχύτητας του ανέμου. Η περίσσεια αυτής της ενέργειας μπορεί να αποθηκευτεί είτε στις διαθέσιμες μπαταρίες, είτε να μετατραπεί σε δυναμική ενέργεια μέσω υδραντλίας που ανυψώνει νερό δεξαμενής χαμηλότερου ύψους σε δεξαμενή που βρίσκεται σε υδατόπυρο. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, στις περιπτώσεις που η ζήτηση ξεπερνά την παραγωγή. Σε ότι αφορά το νερό του υδατόπυργου, η εκ νέου μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται μέσω υδρογεννήτριας. Σε περιπτώσεις που η παραγωγή σε συνδυασμό με τις διαθεσιμότητες σε ενέργεια δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση έχει προβλεφθεί διασύνδεση του μικροδικτύου με το δίκτου του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για περιπτώσεις εκτεταμένων διακοπών στη λειτουργία του παρόχου, έχει προβλεφθεί εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου-ρεύματος.

Tο πρότυπο μικροδίκτυο έχει την καινοτομία να κεντρικοποιεί και διαθέτει το DC Bus ως κύρια πηγή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι εκμεταλευόμενος το DC Bus ο παραγωγός μπορεί να συνδέσει πολλά και διάφορα δίκτυα, τα οποία μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα ή/και παραλληλισμένα. Για να γίνει σαφέστερο, μπορούν να συνδεθούν τριφασικοί αντιστροφείς οι οποίοι να οδηγούν αντίστοιχα τριασικά φορτία και παράλληλα να συνδεθούν δύο ανεξάρτητοι μονοφασικοί αντιστροφείς, οι οποίοι να οδηγούν σε δύο ανεξάρτητα μονοφασικά φορτία. Ο ελεγκτής από τη στιγμή που έχει προκαθορισμένα τα κρίσιμα φορτία, μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς για όλα τα δίκτυα, να «σκέφτεται» και να «αποφασίζει» για όλα ταυτόχρονα σαν να ήταν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο.

Φυσικά η οργάνωση και η προτεραιοποίηση όλων των προαναφερθέντων δυνατοτήτων του δυστήματος είναι ευθύνη ενός πρωτοποριακού αυτόνομου ελεγκτή (AmEFC), ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση της ενέργειας. Ένας βασικός παράγοντας που επηρρεάζει τη διανομή της ενέργειας, δεν είναι άλλος από την κατηγοριοποίηση των φορτίων. Ανάλογα με την κρισιμότητα των φορτίων αποφασίζεται και η προτεραιότητά τους. Ο άλλος παράγοντας που επηρρεάζει τις αποφάσεις του ελεγκτή είναι οι προβλέψεις που λαμβάνει σχετικά με την ηλιοφάνεια και την ταχύτητα του ανέμου τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια, μέσω αυτού του καινοτόμου λογισμικού, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία λειτουργίας όλων των τμημάτων του συστήματος, τροποποίησης παραμέτρων και μείωσης της φθοράς του μικροδικτύου.

Ένα συντριπτικό πλεονέκτημα συνολικά του συστήματος είναι η δυνατότητα κάθε τμήματός του σε επέκταση. Χαρακτηριστική είναι η καινοτομία στην επιλογή αντιστροφέων, που σχετίζεται ακριβώς με αυτό το στόχο του εγχειρήματος. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα είναι και που ανοίγει το δρόμο στην εφαρμογή της πρότασης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στόχος είναι η διασύνδεση τέτοιων μικροδικτύων εντός του αστικού ιστού και η ακόμα καλύτερη διαχείριση της ενέργειας μέσω της συνεργασίας των εκάστοτε ελεγκτών.

Στόχοι

Οι κυρίαρχοι στόχοι πάνω στους οποίους βασίζεται συνολικά η συγκεκριμένη μελέτη είναι οι εξής:

 • Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα μέσω δυναμικών προσαρμογών στην παραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Βέλτιστη διαχείριση ενέργειας με εξισσορόπηση προσφοράς και ζήτησης μέσω εκτίμησης χωρητικότητας παραγωγής ενέργειας και γνώσης καιρικών προβλέψεων.
 • Επεκτασιμότητα, που επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας προσαρμογής των συστημάτων στις μεταβολής ζήτησης, αλλά και της ευελιξίας ενσωμάτωσης νέων ΑΠΕ. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα των μικροδικτύων να λειτουργήσουν σε κλίμακα πόλης, ανταλλάσσοντας πόρους με τα υπόλοιπα μικροδίκτυα.

Αναλυτική παρουσίαση τμημάτων μικροδικτύου

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα ο σχεδιασμός, το θεωρητικό πλαίσιο, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι πρακτικές εφαρμογές κάθε τμήματος του μικροδικτύου, φωτίζοντας τη δυνατότητά τους να επικρατήσουν στον τομέα της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Ηλιακά Φωτοβολταϊκά (PV) Συστήματα: Βασίζονται στην αρθρωτότητα, επιτρέποντας την επεκτασιμότητα του συστήματος και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ενεργειακές ανάγκες.
 • Ανεμογεννήτριες Κατακόρυφου Άξονα (VAWT): Ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει χαμηλές ακουστικές διαταραχές, ενώ η προσβασιμότητα σε επίπεδο εδάφους απλοποιεί τα καθήκοντα συντήρησης. Επιπλέον, αυτές οι ανεμογεννήτριες επιδεικνύουν αυξημένη αποδοτικότητα και κάτω από ανώμαλες καιρικές συνθήκες, αξιοποιώντας ενέργεια ακόμα και όταν οι συμβατικές ανεμογεννήτριες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ο σχεδιασμός και εδώ προβλέπεται να είναι αρθρωτός, διευκολύνοντας μελλοντικές επεκτάσεις όπως απαιτείται.
 • Υδραντλίες: Αξιοποιώντας τη δυνατότητα της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, οι αντλίες προσφέρουν ένα αξιόπιστο και επεκτάσιομο μέσο για την αποθήκευση ενέργειας για μελλοντική χρήση.

Ένα ακόμα αναπόσπαστο κομμάτι του μικροδικτύου είναι και τα MPPTs, ο ρόλος των οποίων είναι ο εντοπισμός του μέγιστου σημείου εργασίας των ΑΠΕ. Σχεδιασμένα ώστε να συντελείται η βέλτιστη αξιοποίηση της εξαγόμενης ενέργειας, κάθε ΑΠΕ συνδέεται ατομικά με το αντίστοιχο MPPT.

Επίσης διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της άμεσης διαμόρφωσης των δεδομένων στο cloud. Η διασύνδεση αυτών των MPPTs ολοκληρώνεται στο DC Bus, που λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο για τη διανομή και τη διαχείριση της ενέργειας. Η αρθρωτή τους προσέγγιση εξεσφαλίζει και εδώ την επεκτασιμότητα.

Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος του μικροδικτύου ενσωματώθηκαν σε αυτό συστοιχίες μπαταριών. Το μικροδίκτυο προσφέρει ευελιξία στην επιλογή της τεχνολογίας μπαταριών, διαθέτοντας επιλογές, είτε για μπαταρίες μολύβδου-οξέος (Lead-Acid) είτε για προηγμένα συστήματα μπαταριών λιθίου.

Κάθε συστοιχία μπαταριών είναι εξοπλισμένη με ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών (Battery Management System – BMS), το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προστασία της υγείας και της διάρκειας ζωής των μπαταριών, μέσω του ακριβούς ελέγχου φόρτισης και εκφόρτισης τους.

Όπως και τα MPPTs, έτσι και τα συστήματα BMS διαθέτουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απόδοση των μπαταριών και τις μετρήσεις της υγείας τους στην πλατφόρμα cloud του κατασκευαστή των μπαταριών. Αυτή η ενσωμάτωση δεδομένων ανοίγει τον δρόμο για την απομακρυσμένη παρακολούθηση, τη διάγνωση της υγείας και την προγνωστική ανάλυση, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Eάν οι απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας επεκταθούν στο μέλλον, η αρχιτεκτονική του μικροδικτύου επιτρέπει εύκολα την επεκτασιμότητα, χωρίς να απαιτείται πλήρης αναθεώρηση της κεντρικής υποδομής.

Αυτοί οι αντιστροφείς δεν είναι απλώς παθητικά στοιχεία. Είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας που παρακολουθούν συνεχώς τη ροή ενέργειας. Και αυτά τα δεδομένα μεταμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα cloud, που διατηρείται από τον κατασκευαστή του αντιστροφέα. Η ενσωμάτωση cloud διευκολύνει την απομακρυσμένη παρακολούθηση, την αναλυτική επεξεργασία και τη δυνατότητα προβλεπτικής συντήρησης, μειώνοντας την αδράνεια και εξασφαλίζοντας συνεχή παράδοση ενέργειας.

Επιπλέον, οι αντιστροφείς είναι διασυνδεδεμένοι, δημιουργώντας ένα εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας. Αυτή η διασύνδεση μεταξύ των αντιστροφέων είναι σημαντική  για τον συντονισμό των λειτουργιών τους, τη διατήρηση της φάσης και τη διασφάλιση μιας ισορροπημένης κατανομής του φορτίου στο τριφασικό σύστημα.

Μέσα στην περίπλοκη αρχιτεκτονική του πρωτοτύπου μικροδικτύου AmEFC, η κατανάλωση ενέργειας εξελίσσεται ευφυώς, με βάση τη σημασία και την προτεραιότητα των συνδεδεμένων φορτίων. Στο σύστημά μας εντοπίζονται οι παρακάτω κατηγορίες φορτίων:

Κρίσιμα Φορτία:

Σε αυτά, συνήθως, ανήκουν συστήματα υποστήριξης ζωής,  ρυθμιζόμενα υγειονομικά περιβάλλοντα, επείγουσες φωτιστικές εγκαταστάσεις, συστήματα επικοινωνίας και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στο ότι τα κρίσιμα φορτία δεν θα σταματήσουν ποτέ τη λειτουργία τους.

Κανονικά Φορτία:

Αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης και αντιπροσωπεύουν τις συσκευές και τα συστήματα της καθημερινής ζωής, από τον φωτισμό και τον κλιματισμό μέχρι τις οικιακές συσκευές. Παρόλο που αυτά τα φορτία επωφελούνται επίσης από την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχει μια ιεραρχία εξυπηρέτησης.

Φορτίο Υδατόπυργου:

Σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή ενέργειας υπερτερεί σημαντικά της κατανάλωσης, αντί, αυτή την ενέργεια να χαθεί, το σύστημα την κατευθύνει στον υδατόπυργο. Αυτές οι αντλίες, αφού πρώτα αξιολογήσουν καιρικές συνθήκες και δεδομένα μπαταριών, μετατρέπουν την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας σε δυναμική.

Διασύνδεση στο δίκτυο: Προσφέρει υποστήριξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων περιόδων χαμηλής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων αυξήσεων της ζήτησης. Το σύστημα με το οποίο αντλεί ενέργεια από το δίκτυο, διασφαλίζει ότι η εσωτερική του ενεργειακή ισορροπία παραμένει ανέπαφη, ενώ σε περίπτωση παραγωγής περίσσειας ενέργειας, αυτή μπορεί να επιστραφεί πίσω στο δίκτυο.

Γεννήτρια πετρελαίου-ρεύματος: Αυτή η αντισταθμιστική πηγή ενέργειας μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα γεφυρώνοντας οποιαδήποτε κενά στην ενέργεια, και διασφαλίζοντας, έτσι, ότι το μικροδίκτυο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει να τροφοδοτεί τα φορτία του χωρίς διακοπές.

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο είναι η διαχείριση περίσσειας παραγωγής. Σε συστήματα που περιλαμβάνουν ανεμογεννήτριες είναι πολύ συχνό να ξεπερνάει η παραγωγή, όχι μόνο τη ζήτηση, αλλά και τη χωρητικότητα των μπαταριών, ιδιαίτερα αν οι συσχετιζόμενες μονάδες μπαταριών είναι κορεσμένες. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης της υπερβολικής παροχής, όπως είναι η αποσύνδεση της ανεμογεννήτριας ή η ανακατεύθυνση της ενέργειας σε μία αντίσταση, το πρότυπο μικροδίκτκυο AmEFC παρουσιάζει μια καινοτόμα λύση. Σε περίπτωση ο πύργος νερού, στον οποίο αποθηεκύεται το νερό, φτάσει στο μέγιστο του, έχει προβλεφθεί εφεδρικό σχέδιο για την ανακατεύθυνση της υπερχείλισης σε παρακείμενο ρυάκι. Έτσι εξασφαλίζεται μια συνεχής ισορροπία και αποτρέπεται η σπατάλη ενέργειας.

Η αποτελεσματικότητα του AmEFC microgrid δεν εντοπίζεται μόνο στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Στην καρδιά βρίσκεται το AmEFC software, ένα προηγμένο υπολογιστικό και ελεγκτικό εργαλείο, σχεδιασμένο για να εναρμονίζει απροβλημάτιστα το περίπλοκο συνδυασμό των ροών ενέργειας σε όλο το σύστημα. Οι βασικότερες λειτουργίες του συγκεκριμένου λογισμικού είναι οι εξής:

Ροή δεδομένων εξοπλισμού στο νέφος: Σχεδόν κάθε συσκευή του microgrid, όχι μόνο εκτελεί την καθορισμένη λειτουργία του, αλλά επικοινωνεί διαρκώς σημαντικά δεδομένα λειτουργίας πραγματικού χρόνου στα αντίστοιχα νέφη ς, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του συστήματος.

Συγκέντρωση και Αποθήκευση Δεδομένων: Όλες οι πληροφορίες οργανώνονται και αποθηκεύονται συστηματικά, κάτι που εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που λαμβάνει το σύστημα βασίζεται σε πλήρεις, ενημερωμένες πληροφορίες.

Προηγμένες Υπολογιστικές Στρατηγικές: Χρησιμοποιώντας στρατηγικές Βέλτιστης Ροής Ισχύος (Optimal Power Flow – OPF), καθορίζει την πιο αποδοτική διανομή της ενέργειας στο δίκτυο, διασφαλίζοντας ότι κάθε στοιχείο λειτουργεί στην ακμή της δυνατότητάς του, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων φορτίων.

Reinforcement Learning (RL)-έλεγχος: Το λογισμικό διδάσκεται από ιστορικά δεδομένα, αναγνωρίζει πρότυπα προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και με αυτό τον τρόπο το RL λαμβάνει τις προγνωστικές του αποφάσεις.

Αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και αυτόματος έλεγχος: Η συνδυασμένη χρήση του OPF και του RL εξασφαλίζει ότι το λογισμικό έχει και προληπτικό χαρακτήρα. Το σύστημα λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση της βέλτιστης ροής ενέργειας και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Η συνεργασία μεταξύ του λογισμικού και του υλικού εξασφαλίζει απρόσκοπτα τη ροή ενέργειας, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση και την αξιοπιστία του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Διεπαφή υλικού: Στον πυρήνα της λειτουργίας του ελεγκτή AmEFC βρίσκεται η περιεκτική ηλεκτρική συνδεσιμότητά του με μεγάλο αριθμό συσκευών του μικροδικτύου και φορτίων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πίνακα ρελέ. Αυτά τα ρελέ λειτουργούν με ή χωρίς διεπαφή, επιτρέποντας στον ελεγκτή να οργανώσει τη διανομή ενέργειας, εγκαθιστώντας ή διακόπτοντας συνδέσεις, όποτε αυτό απαιτείται.

Client-side λειτουργίες λογισμικού: Προσαρμοσμένο ειδικά για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μικροδικτύου, αυτό το λογισμικό ανακτά διαρκώς δεδομένα από το Κέντρο Νέφους, αξιοποιώντας τα, ώστε να λαμβάνει έγκαιρες αποφάσεις σχετικά με την κατανομή και τη ροή της ενέργειας.

Δυναμικός Έλεγχος Ροής Ενέργειας: Το λογισμικό μπορεί γρήγορα να συνδέσει ή να αποσυνδέσει διάφορα εξαρτήματα, επιτρέποντας την άμεση ανταπόκριση του σε μεταβαλλόμενες ενεργειακές απαιτήσεις ή διακυμάνσεις της προσφοράς.

Μια βασική πρόκληση βρίσκεται στο συγχρονισμό πολλών μικροδικτύων με διάφορες χωρητικότητες παραγωγής, μοτίβα κατανάλωσης και λειτουργικές συνθήκες. Το γεγονός ότι διαρκώς επεκτείνεται η χρήση ΑΠΕ, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες, σημαίνει πως σε μία κλιμάκωση αυτών των μικροδικτύων, εύκολα μπορεί να υπάρξουν μικροδίκτυα που παράγουν περίσσεια ενέργειας και άλλα που εκείνη τη στιγμή υστερούν.

Διαβάστε περισσότερα για το μικροδίκτυο του Αυτόνομου Ελεγκτή

Αποτελέσματα και συμπεράσματα

Ένα καθοριστικό σημείο κατανόησης, πριν την ανάλυση απόδοσης του συστήματος είναι το στάδιο αρχικοποίησης, που χαρακτηρίζεται από μηδενική παραγωγή ενέργειας ή αποθήκευσης. Αυτό το στάδιο αποτελεί το σημείο αναφοράς, πάνω στο οποίο θα αξιολογήσουμε πως το σύστημα ανταποκρίνεται σε διάφορες εξωτερικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η προσαρμοστικότητα και η αποδοτικότητα του AmEFC μπορούν να παρατηρηθούν καλύτερα όταν το σύστημα υποβληθεί σε μια σειρά καιρικών συνθηκών. Για να διακρίνουμε κάτι τέτοιο, κατηγοριοποιούμε τις κλιματικές συνθήκες βάσει δύο κύριων παραγόντων: της ηλιακής ακτινοβολίας και της ταχύτητας του ανέμου. Αυτοί οι παράγοντες διαιρούνται περαιτέρω σε τρεις διακριτές κατηγορίες για λεπτομερή ανάλυση:

Η διαφοροποίηση των κατηγοριών είναι:

Ηλιακή Ακτινοβολία:

 1. Ημέρα με υψηλή ηλιοφάνεια
 2. Ημέρα με μέτρια ηλιοφάνεια
 3. Ημέρα με λίγη ηλιοφάνεια

Ταχύτητα Ανέμου:

 1. Ημέρα με υψηλή ταχύτητα ανέμου
 2. Ημέρα με μέτρια ταχύτητα ανέμου
 3. Ημέρα με χαμηλή ταχύτητα ανέμου

Οι επόμενες ενότητες θα εξετάσουν τη λεπτομερή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των κλιματικών συνθηκών και της αντίστοιχης παραγωγής ενέργειας, αποκαλύπτοντας την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία του συστήματος μικροδικτύου AmEFC.

Sunshine (w/m2 high)Wind (m/2 high)Moderately sunny (w/m2 )Moderately windy(m/2 )A little sunny(w/m2 )A bit windy (m/2 )
04.103.800.3
05.204.000.4
06.504.300.5
07.304.500.7
1008.0104.7100.8
4008.5505.0300.9
6009.01504.8501.0
8009.33004.6701.1
9009.54004.5901.2
10009.84504.71001.3
11009.43505.11101.0
10008.73004.91200.8
11007.84504.61300.6
10007.25004.41200.5
9006.64504.21100.4
Διάγγραμα που δείχνει την λειτουργία του Αυτόνομου Ελεγκτή σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα

Εβδομαδιαία προσομοίωση του μικροδικτύου AmEFC

Για να δοκιμαστεί αυστηρά το σύστημα μικροκατανομής AmEFC και, κυρίως, η λειτουργική απόδοση του ελεγκτή, διαμορφώθηκε μια συνολική προσομοίωση διάρκειας μιας εβδομάδας. Η προσομοίωση δομήθηκε για να καλύψει μια ποικιλία κλιματικών συνθηκών συνδυάζοντας τις προαναφερθείσες κατηγορίες ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας ανέμου. Η ακολουθία παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, καλύπτοντας τόσο τις βέλτιστες όσο και τις χείριστες συνθήκες για να αξιολογήσει την προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ακολουθία για την εβδομάδα:

ΗμέρεςΗλιοφάνειαΚατηγορίαΤαχύτητα ανέμουΚατηγορία
Ημέρα 1Υψηλή ΗλιοφάνειαΑΥψηλήΑ
Ημέρα 2Υψηλή ΗλιοφάνειαΑΜέτριαΒ
Ημέρα 3Μέτρια ΗλιοφάνειαΒΥψηλήΑ
Ημέρα 4Μέτρια ΗλιοφάνειαΒΜέτριαΒ
Ημέρα 5Χαμηλή ΗλιοφάνειαCΥψηλήΑ
Ημέρα 6Χαμηλή ΗλιοφάνειαCΜέτριαΒ
Ημέρα 7Μέτρια ΗλιοφάνειαBΧαμηλήC

Αυτή η ακολουθία, που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας ανέμου, αποτελεί τον πυρήνα της προσομοίωσης. Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτόν τον συνδυασμό συνθηκών δίνουν τη δυνατότητα στο AmEFC να προσαρμόζεται και να βελτιστοποιεί τη ροή ενέργειας, υπογραμμίζοντας έτσι την πρακτική εφαρμογή και την ανθεκτικότητά του στον πραγματικό κόσμο.

Παρουσιάζονται μια σειρά γραφημάτων που απεικονίζουν τον αμοιβαίο αντίκτυπο μεταξύ των βασικών περιβαλλοντικών παραγόντων -ηλιακή ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου- και την παραγωγή ενέργειας στο σύστημα. Αυτές οι οπτικοποιήσεις προέρχονται από παρατηρήσεις διάρκειας μιας εβδομάδας, όπου οι ημέρες ταξινομήθηκαν βάσει του εκάστοτε καιρού (ηλιοφάνειας και ανέμου). Αυτή η ταξινόμηση όχι μόνο προσομοιώνει την αντίδραση του συστήματος υπό διάφορες πραγματικές συνθήκες, αλλά υπογραμμίζει επίσης την ευελιξία και την αποδοτικότητα του ελεγκτή AmEFC. Κάθε γράφημα σχεδιάστηκε για να προσφέρει λεπτομερή εικόνα των καθημερινών τάσεων, κορυφών, βυθών και ανωμαλιών, παρέχοντας μια συνολική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σύστημα προσαρμόζεται μέσα στα διάφορα σενάρια εισόδου ενέργειας για τη διατήρηση της βέλτιστης διανομής ενέργειας κατά την διάρκεια διαφόρων προσομοιώσεων.

Σενάρια δοκιμών για τον ελεγκτή AmEFC

Για να επιβεβαιώσουμε την αποδοτικότητα και την προσαρμοστικότητα του ελεγκτή AmEFC σε ποικίλα περιβάλλοντα, έχουμε σχεδιάσει τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια εισάγει σταδιακά προστιθέμενες πολυπλοκότητες και λειτουργίες, προσομοιώνοντας τόσο τυπικές όσο και αντίξοες συνθήκες για το σύστημα του μικρο-δικτύου:

Σενάριο 1: Off-Grid λειτουργία χωρίς πρόβλεψη καιρού και χωρίς υδατόπυργο

Σε αυτή την απλή και «γυμνή» διάταξη, το μικροδίκτυο λειτουργεί εντελώς απομονωμένο, χωρίς εξωτερικές εισόδους δεδομένων, όπως προγνώσεις καιρού και χωρίς υδατόπυργο. Ο βασικός στόχος του ελεγκτή AmEFC σε αυτό το σενάριο είναι απλά να διαχειριστεί αποτελεσματικά την παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ. Αυτό το σενάριο αντιπροσωπεύει έναν βασικό, αλλά και ουσιαστικό, έλεγχο των ικανοτήτων του συστήματος για αυτόνομη διαχείριση της ενέργειας.

Χωρίς πρόβλεψη καιρού και χωρίς υδατόπυργο το σύστημα αποτυγχάνει συχνά να διατηρήσει τα κρίσιμα φορτία on line.

Σενάριο 2: Off-Grid λειτουργία χωρίς πρόβλεψη καιρού

Σε αυτή την απλή διάταξη, το μικροπλέγμα λειτουργεί εντελώς απομονωμένο, χωρίς εξωτερικές εισόδους δεδομένων, όπως προγνώσεις καιρού. Ο βασικός στόχος του ελεγκτή AmEFC σε αυτό το σενάριο είναι απλά να διαχειριστεί αποτελεσματικά την παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ και να κατευθύνει οποιαδήποτε περίσσεια ενέργειας απευθείας στον πύργο νερού για αποθήκευση. Αυτό το σενάριο αντιπροσωπεύει έναν βασικό, αλλά και ουσιαστικό, έλεγχο των ικανοτήτων του συστήματος για αυτόνομη διαχείριση της ενέργειας.

 

Χωρίς πρόβλεψη καιρού το σύστημα αποτυγχάνει να διατηρήσει τα κρίσιμα φορτία on line, ακόμη και με τη χρήση αποθήκευσης ενέργειας στον υδατόπυργο.

Σενάριο 3: Off-Grid λειτουργία με ενσωματωμένη πρόβλεψη καιρού

Βασισμένο στην προηγούμενη εγκατάσταση, αυτό το σενάριο ενσωματώνει πραγματικά δεδομένα πρόγνωσης καιρού σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα. Με αυτήν την προσθήκη, ο ελεγκτής AmEFC δεν διαχειρίζεται μόνο την παραγωγή ενέργειας και την αποθήκευση, αλλά προσαρμόζει, επίσης, προληπτικά, τις στρατηγικές διανομής της ενέργειας. Με την πρόβλεψη πιθανών ελλείψεων ή πλεονασμάτων ενέργειας, με βάση τα δεδομένα του καιρού, ο ελεγκτής μπορεί να εξασφαλίσει τη μη διακοπή της τροφοδοσίας στις κρίσιμες φορτίσεις. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποσυνδέσει, προσωρινά, τα κανονικά φορτία ως στρατηγική κινήσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις περιόδους χαμηλής παραγωγής που προβλέπονται.

Η δυνατότητα πρόβλεψης του καιρού προστατεύει το σύστημα και εξασφαλίζει την ασφάλεια των κρίσιμων φορτίων, χρησιμοποιώντας την ενέργεια από τον νερό στον πύργο για την λεπτομερή ρύθμιση, απενεργοποιώντας τα υπόλοιπα φορτία, όταν είναι απαραίτητο.

Μέσα από αυτά τα διαδοχικά προκλητικά σενάρια, έχουμε θέσει ως στόχο να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του ελεγκτή AmEFC, την προσαρμοστικότητά του και την ικανότητά του στη λήψη αποφάσεων σε διάφορες πραγματικές καταστάσεις του μικροδικτύου.

Σενάριο 4: Υβριδική λειτουργία με σύνδεση στο δίκτυο

Το τελικό και πιο περίπλοκο σενάριο δοκιμών εισάγει τη δυνατότητα σύνδεσης του μικροδικτύου με το μεγαλύτερο δίκτυο της πόλης. Σε αυτή τη διάταξη, ο AmEFC διαχειρίζεται δυναμικά το περίσσευμα ενέργειας, λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας στον πύργο ή την πώλησή της στο δίκτυο. Ο κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα φορτία παραμένουν συνεχώς σε λειτουργία, μέσω της εκμετάλλευσης των οφελών της αποθήκευσης ενέργειας και της πώλησης ενέργειας. Αυτό το σενάριο δείχνει τη δυνατότητα του ελεγκτή AmEFC σε ένα πιο ενσωματωμένο ενεργειακό τοπίο, όπου τα μικροδίκτυα μπορούν να αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερες ενεργειακές υποδομές.

diagramma_ektos_diktio2

Το σύστημα, συνδεδεμένο στο δίκτυο, διατηρεί τα κρίσιμα και τα κανονικά φορτία σε λειτουργία (100%) με τις ίδιες προτεραιότητες, χρησιμοποιώντας πρώτα την αποθήκευση περίσσειας στον υδατόπυργο και πουλώντας την πρόσθετη στην ΔΕΗ.

Χρηματοδότηση

Το AmEFC (EMION) χρηματοδοτείται από το Γενικό Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθμό πρότασης [T2ΕΔΚ-02878], με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο εκτελείται υπό την αιγίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.