Είναι η μελέτη για την ανάλυση, αξιολόγηση και σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής κήπων, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, έργα πρασίνου και κηποτεχνικές εφαρμογές, όπως επίσης και η μελέτη για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων και διαταραγμένων περιοχών.

Παράγοντες Σχεδιασμού Τοπίου

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στο Σχεδιασμό Τοπίου η νομοθεσία περιβάλλοντος, η αισθητική του τοπίου, το είδος χώρου στον οποίο θα γίνει η μελέτη για τον σχεδιασμό τοπίου, η μορφολογία εδάφους (σε περίπτωση τοποθέτησης φυτών, μελετάμε την ικανότητα ανάπτυξης τους στο έδαφος) και οι βιολογικές και οικολογικές απαιτήσεις των υλικών.

Στοιχεία Μελέτης Σχεδιασμού Τοπίου

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σχεδιασμό Τοπίου είναι τα εξής:

– Αρχιτεκτονικά Σχέδια και χωματουργικά έργα

– Τοπογραφικό Διάγραμμα (σχεδίαση γηπέδου)

– Μελέτη μικρών τεχνικών έργων (στοιχεία που θα περικλείουν τον περιβάλλοντα χώρο, τεχνητή λίμνη, βρύσες, κιόσκια κ.λπ.)

– Τεχνολογία υλικών

– Μορφολογία και χαρακτηριστικά των φυτών

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης με την αρμονική συνεργασία του μελετητή και του χρήστη έτσι, ώστε να επιτύχουν τη βιώσιμη διαχείριση των τοπίων και τη γενικότερη λειτουργική και αισθητική τάξη, με σκοπό την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ του χρήστη και του περιβάλλοντος.