Μελέτη αποχέτευσης είναι η μελέτη για τον υπολογισμό και σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης σε κατοικίες, βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα και γραφεία με σκοπό τη απόρριψη των ακαθάρτων υγρών και των όμβριων υδάτων.

Παράγοντες Μελέτης Αποχέτευσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε Μελέτη Αποχέτευσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος κτηρίου, τον αριθμό πληθυσμού, το είδος και τον όγκο αποβλήτων και το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης.

Στοιχεία Μελέτης Αποχέτευσης

Στην εκπόνηση μελέτης αποχέτευσης περιέχονται:

– Γενικό σχέδιο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υγρών, ο τρόπος διάθεσής τους και το δίκτυο απομάκρυνσης των όμβριων

– Τεχνικές προδιαγραφές υλικών αποχέτευσης

– Κατασκευαστικά σχέδια

– Υπολογισμός όγκου των όμβριων

– Μελέτη συλλογής

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με την ολοκληρωμένη σχεδίαση μελέτης αποχέτευσης, διασφαλίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της εφαρμογής του έργου και σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση για την εγκατάστασή του, τη διαστασιολόγηση όπως και τη προδιαγραφή υλικού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ροή των λυμάτων.