Η μελέτη πυρασφάλειας αφορά τα παθητικά μέτρα και ενεργητικά μέσα που λαμβάνονται από τον σχεδιασμό ενός κτιρίου/εγκατάστασης, ανάλογα με την χρήση του, με σκοπό την πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς και την άμεση αντιμετώπιση της.   

Παράγοντες σύνταξης μελετών πυρασφάλειας / πυρόσβεσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ανθρώπινής ζωής και την  αποφυγή υλικών ζημιών της περιουσίας με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες ασφαλείας.  

Περιεχόμενα μελέτης πυρασφάλειας 

– Τεύχος μελέτης Παθητικής το ποιο αφορά την επίλυση του υποεξέταση κτιρίου ανάλογα την χρήση, το μέγεθος και τις οικοδομικές εργασίας που πρόκειται να λάβουν χώρα.

– Σχέδια Παθητικών μέτρων, συνοδεύουν το τεύχος μελέτης Παθητικής στα οποία σημειώνονται τα πυροδιαμερίσματα, και δείκτες πυραντίστασης, οδεύσεις διαφυγής και φωτισμός ασφαλείας καθώς και οι απαιτούμενοι έξοδοι κινδύνου. 

– Τεύχος μελέτης Ενεργητικής σε ακολουθία της Παθητικής μελέτης περιλαμβάνει τον  υπολογισμό και  την περιγραφή μέσω πυρόσβεσης.

– Σχέδια Ενεργητικών μέσω πυρόσβεσης συνοδεύουν το τεύχος της μελέτης Ενεργητικής στα οποία σημειώνονται οι θέσεις των απαιτούμενων πυροσβεστικών μέσων και λοιπών στοιχείων της μελέτης.

Στην μελέτη Ενεργητικής συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση :

– Σχέδιο και περιγραφή συστήματος Πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς.

– Σχέδια, υπολογισμοί και περιγραφή Μονίμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικό Δικτύου (Π. Φωλιές).

– Σχέδια, υπολογισμοί και περιγραφή Αυτόματου Συστήμα Πυρόσβεσης (Sprinklers).

– Σχέδια, υπολογισμοί και περιγραφή Συστημάτων ολικής κατάκλισης με αερόλυμα.

– Σχέδια, υπολογισμοί και περιγραφή Συστημάτων τοπικής εφαρμογής.

Η ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με πολυετή πείρα σε μεγάλου και μικρότερου μεγέθους εγκαταστάσεις εκπονεί μελέτες πυρασφάλειας/πυρόσβεσης ολοκληρωμένων συστημάτων για τον χώρο/δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει διασφαλίζοντας την προστασία του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σας.

To 2020, η εταιρεία μας βραβεύθηκε με το SILVER βραβείο στα Fire & Emergency Awards για το “Ενοποίημένο σύστημα πυρασφάλειας και βιομηχανικής ασφαλείας – SUNLIGHT SA”.