Κύρια σημεία του άρθρου: 

  • Τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες βιομηχανίες.
  • Τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις μειώνουν τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν αύξηση της κερδοφορίας με ένα φωτοβολταϊκό.
  • Η επένδυση πετυχαίνει απόσβεση στα 3 έτη. 
  • Υπάρχουν πολύ συχνά επιχορηγήσεις με μεγάλα ποσοστά.

Αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με μερικές λέξεις την κύρια αρμοδιότητα ενός επιχειρηματία, ανεξαρτήτως κλάδου, θα λέγαμε πως αυτή είναι να βρίσκει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας σε καθημερινή βάση είναι πολλά. Ζητήματα πελατών, ζητήματα υπαλλήλων και ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.

Κύριο μέλημα ενός επιχειρηματία είναι η μείωση στα λειτουργικά κόστη της επιχείρησής του και πως θα αυξήσει την κερδοφορία της.

Γνωρίζατε πως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να δώσει τέτοιου είδους λύσεις σε μία επιχείρηση;

Η ηλεκτρική ενέργεια ανέκαθεν αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό των επιχειρήσεων και ένα από τα μεγαλύτερα μηνιαία έξοδα. Ο ενεργειακός συμψηφισμός με την παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα της ενέργειας.

Ακολουθούν οκτώ λόγοι για τους οποίους κάθε επαγγελματίας πρέπει να  στραφεί στα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις. 

1) Το κόστος του ρεύματος αυξάνεται συνεχώς 

Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών των ρύπων (CO2) οδηγούν την αγορά ενέργειας σε μία εποχή συνεχών ανατιμήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ένας τόνος ρύπων κυμαίνεται σε τιμές άνω των 50 ευρώ. Πριν από έξι μήνες η τιμή ήταν στα 25 ευρώ. Αυτός ο διπλασιασμός έχει ως αποτέλεσμα η χονδρική τιμή ρεύματος να εκτοξευθεί από τα 45 ευρώ, πάντα μιλώντας για κόστος ανά μεγαβατώρα, στα 99,8 ευρώ ενώ το φράγμα των 150 ευρώ αναμένεται σύντομα να ξεπεραστεί. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται υποχρεώνουν τους προμηθευτές ενέργειας να μετακυλήσουν το κόστος στους λογαριασμούς καθώς, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, το περιθώριο κέρδους τους ήταν ήδη αρκετά μειωμένο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι  βιομηχανίες της χώρας έχουν έρθει ήδη αντιμέτωπες με αυξήσεις της τάξης του 30%. Μάλιστα, δεν μπορεί να απαντηθεί με σιγουριά το σε τι τιμή και πότε θα σταματήσουν οι συνεχείς αυξήσεις.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καθίσταται πλέον ένα δυσβάσταχτο κόστος για κάθε επαγγελματία που παρακολουθεί τους μηνιαίους λογαριασμούς να παρουσιάζουν διαρκώς ανοδική πορεία ενώ μεγάλοι κερδισμένοι από την κατάσταση που διαμορφώνεται αναδεικνύονται οι επιχειρηματίες που πρόλαβαν να μετατραπούν σε αυτοπαραγωγοί της ενέργειας που απαιτεί η επιχείρησή τους. Πλέον, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής συνεπάγεται με μείωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης τους. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται το όφελος από τη στροφή στην πράσινη ενέργεια.

Πίνακας με μέση χρονδική τιμή ρεύματος
Πίνακας με μέση χονδρική τιμή ρεύματος

2) Τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις μειώνουν το κόστος παραγωγής

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιεί παραγωγικούς συντελεστές το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή προϊόντος. Το ηλεκτρικό ρεύμα, οι πρώτες ύλες και το κόστος του προσωπικού αποτελούν τα κυριότερα έξοδα μίας επιχείρησης. Τα συγκεκριμένα κόστη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής προκειμένου να υπάρχει ένα βιώσιμο κέρδος για τον επαγγελματία. Συνεπώς, οποιαδήποτε αύξηση σε κάποιο από τα παραπάνω οδηγεί τον επιχειρηματία στο δίλημμα αν θα υπάρξει μετακύλιση της αύξησης στον καταναλωτή ή αν θα απορροφήσει ο ίδιος την αύξηση μειώνοντας το κέρδος του προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός.

 

Όταν, όμως, οι αυξήσεις είναι της τάξης του 30%, όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η άνοδος της τιμής του παραγόμενου προϊόντος αποτελεί μονόδρομο. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση της τιμής ισοδυναμεί και με διαφοροποίηση, είτε θετική είτε αρνητική, της θέσης της επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού. Επομένως, μία επιχείρηση που παραμένει ανεπηρέαστη από την αύξηση του ρεύματος μπορεί να κρατήσει και σταθερές τις τιμές την ίδια στιγμή που οι ανταγωνιστές της υποχρεώνονται σε αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής τους προκειμένου να παραμείνουν κερδοφόροι. Αυτομάτως, η επένδυση στα φωτοβολταϊκά οδηγεί σε βελτίωση της θέσης της επιχείρησης και στην εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

3) Υπάρχουν πολύ συχνά επιχορηγήσεις που καλύπτουν μεγάλα ποσοστά 

Η στροφή στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να δίνει συνεχώς κίνητρα μέσω επιχορηγήσεων για νέες επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Επιπλέον, αυστηροποιώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή ρύπων και αυξάνοντας τα πρόστιμα στα κράτη μέλη που συνεχίζουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω λιγνιτικών μονάδων υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν λύσεις. Οι παραπάνω λόγοι μεταφράζονται σε χρηματικά κονδύλια. Είτε κρατικά είτε μέσω Ε.Σ.Π.Α.. Αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε επαγγελματία προκειμένου να μειωθεί κατά πολύ το κόστος εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Αναλυτικότερα, το Ε.Σ.Π.Α που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020 περιελάμβανε ειδική επιχορήγηση για τους επαγγελματίες που ήθελαν να μετατραπούν σε αυτοπαραγωγοί ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος, καλύπτοντας το 50% της επένδυσης. Δηλαδή, η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 20kW που αρκούσε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης επιβάρυνε τον ιδιοκτήτη αυτής μόνο με το μισό κόστος. Αντίστοιχες θεωρείται ότι θα είναι και οι επιχορηγήσεις που θα υπάρχουν στο νέο Ε.Σ.Π.Α, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, με τις πρώτες ενδείξεις να μιλούν για διατήρηση στα ίδια επίπεδα, αν όχι αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης.

Στον ίδιο άξονα αναμένεται να κινηθούν σύντομα και οι εγχώριοι φορείς. Εδώ και λίγο καιρό έχει διαρρεύσει από κυβερνητικές πηγές πως σύντομα θα υπάρξει το πρώτο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ για επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τώρα αφορά μόνο κατοικίες, με τις επιχορηγήσεις να φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις το 85%. Εφόσον υλοποιηθούν οι εξαγγελίες και προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα αναμένεται να υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να απαλλαγούν μία και καλή από το κόστος της ενέργειας συνεισφέροντας ένα πολύ μικρό ποσό.

4) Τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις θεωρούνται έξοδο και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Η στροφή στην αειφόρο ανάπτυξη εκτός από τη μείωση του κόστους παραγωγής συνεισφέρει και μακροπρόθεσμα στην οικονομική ευημερία της επιχείρησης. Αρχικά, καθότι τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται μηχανολογικός εξοπλισμός, η αγορά τους πραγματοποιείται με απαλλαγή του Φ.Π.Α.. Σε υψηλές επενδύσεις αποτελεί ένα υπολογίσιμο κόστος. Επιπλέον, η δαπάνη που πραγματοποιείται για την αγορά του εξοπλισμού θεωρείται έξοδο για την επιχείρηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να συμπεριληφθεί ετήσια 10% απόσβεση για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα κοστίζει €15.000 τότε για τα επόμενα 10 χρόνια η επιχείρηση θα παρουσιάζει ετησίως έξοδα ύψους €1.500 τα οποία θα μειώνουν το καθαρό κέρδος και συνεπώς, τη φορολογία.

Συνοψίζοντας, ένας επαγγελματίας που επιλέγει να γίνει αυτοπαραγωγός της ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία της επιχείρησης του μέσω ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που κοστίζει €15.000, εκτός από το όφελος που θα έχει από το ηλεκτρικό ρεύμα γλιτώνει και περί των €3.500, ποσό το οποίο θα καλούταν να πληρώσει επιπλέον σε φόρους. Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα οικονομικά οφέλη από την στροφή στην πράσινη ενέργεια και την αξιοποίηση του ήλιου είναι τέτοια ώστε να προσδίδουν στην επιχείρηση άμεσο ταμειακό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

5) Τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις γίνονται κερδοφόρα επένδυση σε 3 έτη

Η πρόοδος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών και η δημιουργία κολοσσών στον κλάδο της κατασκευής πάνελ έχει δημιουργήσει πληθώρα επιλογών και τιμές για κάθε τσέπη. Ένα αξιόπιστο φωτοβολταϊκό σύστημα υπολογίζεται ότι κοστίζει γύρω στα €800 ανά kW. Αυτό σημαίνει ότι μία επιχείρηση που χρειάζεται 15kW για να καλύψει τις ανάγκες της αναμένεται να ξοδέψει γύρω στα €12.000. Ας υποθέσουμε ότι δεν χρησιμοποιεί κάποια από τις επιδοτήσεις που αναφέραμε παραπάνω. Το ετήσιο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος πριν την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού υπολογίζεται σε €9.583 ενώ μετά πέφτει στις €5.967. Η διαφορά των €3.616 ετησίως αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό κεφάλαιο. Μπορεί να αποταμιευτεί ή να διατεθεί σε άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. Ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς ότι σε βάθος 25ετίας που έχει ισχύ η σύμβαση, το τελικό κέρδος ανέρχεται σε €90.400.

Στο συγκεκριμένο νούμερο, μάλιστα, δεν έχει συμπεριληφθεί η ελάφρυνση φορολογίας που αναφέρθηκε νωρίτερα και η οποία υπολογίζεται σε επιπλέον €3.000. Ούτε οι αυξήσεις στα τιμολόγια των παρόχων ενέργειας που αναμένονται το προσεχές διάστημα. Επομένως είναι ξεκάθαρο ότι η επένδυση στα φωτοβολταϊκά αποτελεί μία έξυπνη λύση για κάθε επαγγελματία. Ο επαγγελματίας έχει να αποφασίσει αν θα πληρώσει τώρα ένα ποσό της τάξης των €12.000 ή αν θα επιλέξει να πληρώσει €93.400 σε βάθος 25ετίας, εφόσον φυσικά δεν υπάρξουν νέες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος.

6) Ο νόμος προσφέρει ευελιξία στο χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η ευελιξία που παρουσιάζει ο νόμος σχετικά με το χώρο εγκατάστασης τους. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε χώρο εφόσον αυτός είναι νόμιμος. Οι συνηθέστερες επιλογές αφορούν την σκεπή ή το δώμα της επιχείρησης.  Δεν είναι όμως και λίγες οι φορές που έχουν επιλεχθεί πιο ιδιαίτεροι χώροι. Για παράδειγμα, η πρόσοψη ενός κτηρίου ή η σκεπή ενός χώρου στάθμευσης. Υπάρχει και η δυνατότητα η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων να πραγματοποιηθεί στο έδαφος στο ενδεχόμενο που υπάρχει ο απαραίτητος χώρος.

Η πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε στην ελαχιστοποίηση του χώρου που απαιτείται για μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στα 6 τ.μ. ανά kW. Συνεπώς μία εγκατάσταση όπως αυτή του παραδείγματος παραπάνω που ήταν στα 15kW υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί γύρω στα 90 τ.μ.. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν ακόμα αποδοτικότερα πλαίσια προκειμένου να μειωθεί ο χώρος της εγκατάστασης. Τα συγκεκριμένα, όμως, όπως είναι λογικό, κοστίζουν παραπάνω από τα συμβατικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Συνοψίζοντας, με τις δυνατότητες που παρέχονται από την τρέχουσα νομοθεσία και τα άλματα που έχει πραγματοποιήσει η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, έχει καταστεί εφικτή η εγκατάσταση μεγάλων συστημάτων σε περιορισμένο, σχετικά, χώρο δίνοντας στην ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να διατηρήσει ανέπαφο το μεγαλύτερο τμήμα της επιχείρησης του για πιθανή επέκταση ή αλλαγή χρήσης.

7) Τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις συμβάλουν στην εικόνα της επιχείρησης λόγω της πράσινης ανάπτυξης

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός λόγος για να επενδύσει κάποιος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους για όλη την ανθρωπότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, εξελίσσεται σε θέμα μείζονος σημασίας. Οι εκπομπές του διοξειδίου άνθρακα μετατρέπουν τον πλανήτη σε ένα τεράστιο θερμοκήπιο με διαρκείς αυξήσεις της θερμοκρασίας και κλιματική αλλαγή. Η ευαισθητοποίηση της πλειονότητας των ανθρώπων και ιδιαιτέρως των νέων γενεών έχει διαμορφώσει ένα νέο είδος καταναλωτικού κοινού. Ένα κοινό που αφορά όσους προτιμούν φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις. Τα παραδείγματα επιχειρήσεων που επιβίωσαν μέσα στην κρίση επειδή προώθησαν το μηδενικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα ολοένα και αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις αυτές δείχνουν το δρόμο του αύριο.

Η οικολογική συνείδηση δεν αποτελεί μία μόδα που θα περάσει σύντομα. Συνεπώς οι επαγγελματίες οφείλουν να εξελιχθούν και να εναρμονιστούν με τα δεδομένα της εποχής. Η στροφή στην αυτοπαραγωγή μέσω πράσινων μορφών ενέργειας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι ο επαγγελματίας έχει ανεπτυγμένο το οικολογικό ένστικτο και δεν λειτουργεί την επιχείρηση του εις βάρος του περιβάλλοντος.

8) Είναι ιδανικά για επιχειρήσεις με εποχιακές ανάγκες

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εμφανίζει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες ορισμένους μήνες του έτους και μικρότερες ή μηδενικές κάποιους άλλους, ανάλογα με το είδος των  προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) αποτελεί τη λύση του προβλήματος της ενέργειας για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες καθώς έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν όταν χρειάζονται την ενέργεια που παράγουν όλο το χρόνο.

Για παράδειγμα, μία βιοτεχνική μονάδα που λειτουργεί από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο αποφασίζει να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή της. Η ενέργεια που θα παράγεται κατά τη διάρκεια των μηνών που η επιχείρηση θα είναι κλειστή δε χάνεται αλλά παραμένει διαθέσιμη για κατανάλωση τους μήνες που λειτουργεί κανονικά. Τέλος, εξαιτίας της φύσης του ενεργειακού συμψηφισμού, οι εποχιακές επιχειρήσεις μπορούν να αρκεστούν και σε ένα μικρότερο φωτοβολταϊκό σύστημα  συγκριτικά με αυτό που θα χρειαζόταν η αντίστοιχη επιχείρηση αν λειτουργούσε όλο το χρόνο καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν μεγάλο κεφάλαιο.

Το συμπέρασμα για τα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις 

Ως ένας επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό στην επιχείρησή του, ενδεχομένως να σκεφτόσασταν πως θα ήταν μία ριψοκίνδυνη κίνηση. Ίσως να νομίζατε πως ήταν μία κίνηση που θα μπορούσαν να προβούν σε αυτήν μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς συνήθως να διαβάζουμε στα ΜΜΕ για μεγάλα έργα μεγάλων εταιρειών. Ίσως να το βλέπατε σαν ακόμη ένα έξοδο που επιβαρύνει την επιχείρησή σας, αγνοώντας ή μη γνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη.

Το παρόν άρθρο, ευελπιστούμε να απέδειξε το αντίθετο και να σας έδωσε μία λύση, παρουσιάζοντας έναν τρόπο μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της κερδοφορίας της επιχείρησής σας.

Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις από την ΙΩΝΙΚΗ Renewables: Δίπλα σας σε κάθε βήμα

Στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables διαθέτουμε εμπειρία στη μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως επίσης φωτοβολταϊκά για κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε νησιά. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες από την πιθανή χρηματοδότησή του, τη μελέτη, την κατάθεση του φακέλου, την εγκατάσταση και παραδίδουμε το φωτοβολταϊκό σας με το κλειδί στο… χέρι. 

Ενδιαφέρεσαι για φωτοβολταϊκό; Πάτησε στο κουμπί “Θέλω τηλεφωνικό ραντεβού” παρακάτω, συμπλήρωσε τη φόρμα και ένας αρμόδιος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου για να λύσει όλες σου τις απορίες και να σε καθοδηγήσει στη σωστή απόφαση.