Νίκος Ηλιάδης

Υπεύθυνος IT - ΙΩΝΙΚΗ Technologies

n.iliadis@ioniki.net | +30 2541 20 00 49

O Νίκος Ηλιάδης είναι απόφοιτος της σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής της Κέρκυρας και είναι ο υπεύθυνος του τμήματος ΙΤ της ΙΩΝΙΚΗ Technologies.

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του data center που διαθέτει ο όμιλος ΙΩΝΙΚΗ, μέσω του οποίου υποστηρίζονται όλες οι εταιρείες σε επίπεδο infrastructure-as-a-service (IααS) και φιλοξενούνται όλοι οι web και e-mail servers των εταιρειών, όπως επίσης και η cloud πλατφόρμα CITIBILL η οποία ανήκει στην ομώνυμη εταιρεία τεχνολογίας του ομίλου.

Ο Νίκος Ηλιάδης οργανώνει και προγραμματίζει τις αναβαθμίσεις και τη συντήρηση του software και hardware, ενώ εκτελεί ενέργειες διάγνωσης πιθανών προβλημάτων και δρομολογεί την επίλυσή τους.

Στις αρμοδιότητές του, συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις για αναβαθμίσεις και βελτιώσεις των υποδομών τεχνολογίας του ομίλου ΙΩΝΙΚΗ.

Εγκαθιστά και διαμορφώνει τα κατάλληλα λογισμικά βάσει των προδιαγραφών, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για την ασφάλεια και το απόρρητο των δικτύων και των συστημάτων υπολογιστών, όπως επίσης και για τα σχέδια ανάκτησης δεδομένων.

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του data center που διαθέτει ο όμιλος ΙΩΝΙΚΗ, μέσω του οποίου υποστηρίζονται όλες οι εταιρείες σε επίπεδο infrastructure-as-a-service (IααS).

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.