Νέλλη Κλειτσιώτου

Πολιτικός Μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

n.kleistiotou@ioniki.net | +30 2541 20 00 21

Η Νέλλη Κλειτσιώτου είναι υπεύθυνη του τμήματος μελετών και αδειών της ΙΩΝΙΚΗ Engineering, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.   

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών βιομηχανικών, εμπορικών και τουριστικών συγκροτημάτων με γνώμονα την λειτουργικότητα και πρόβλεψη όλων των κρίσιμων υποδομών για τη λειτουργία τους.

Η εμπειρία που έχει αποκομίσει από την αποκλειστική ενασχόλησή της με βιομηχανικά συστήματα μεγάλης κλίμακας καθώς και οι μεταπτυχιακές της σπουδές, της επιτρέπουν να προΐσταται στον σχεδιασμό είτε νέων βιομηχανικών συστημάτων, είτε βιομηχανικών επεκτάσεων.

Καθημερινά, επιβλέπει τις μελέτες του τμήματος και συντονίζει την ομάδα μηχανικών σε κάθε στάδιο του έργου, με στόχο το βέλτιστο συγκερασμό των πόρων και την αφομοίωση της οπτικής και εμπειρίας του κάθε μηχανικού επί του αντικειμένου του, σχεδιάζοντας έργα μεγάλης κλίμακας με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία.

Διαχειρίζεται, επίσης, το τμήμα αδειοδοτήσεων της εταιρείας από την ολοκλήρωση των μελετών και τη συλλογή των δικαιολογητικών έως τη διεκπεραίωση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας, με διαρκή ενημέρωση για την κείμενη νομοθεσία και πλήρη εξοικείωση στα σύγχρονα συστήματα έκδοσης αδειών και λοιπών πράξεων

Φροντίζει και προβλέπει τη λεπτομέρεια με στόχο μελέτες εφαρμογής υψηλής ποιότητας από τις προτάσεις στον πελάτη και την αδειοδότηση έως την υλοποίηση του έργου, μέσω συντονισμένης προσπάθειας και σφαιρικής αντιμετώπισης των πτυχών κάθε έργου από το σύνολο των μηχανικών του τμήματος και των συμβούλων του ομίλου.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.