Μαρία Πολυζώη

Ηλεκτρολόγος μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

m.polizoi@ioniki.net | +30 2541 20 00 28

Η Μαρία Πολυζώη είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο τμήμα μελετών και αδειών της ΙΩΝΙΚΗ Engineering.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η κύρια ενασχόληση της στην εταιρεία είναι η εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων ισχυρών ηλεκτρολογικών ρευμάτων και μελετών υποσταθμών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Από το αρχικό στάδιο της εισόδου Μέσης Τάσης, μέχρι και το τελικό στάδιο που αφορά στην ισοκατανεμημένη διανομή του συνόλου των φορτίων της βιομηχανίας, σχεδιάζει και μελετάει με γνώμονα την πλήρη εκμετάλλευση της ισχύος, αντισταθμίζοντας την με σύγχρονους και ειδικά κατασκευασμένους πίνακες πυκνωτών.

Με το σύνολο της ισχύος των εγκαταστάσεων που έχει μελετήσει να ξεπερνάει τα 100MW, η Μαρία Πολυζώη αποτελεί ένα από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας με πλούσια εμπειρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, συμμετέχει στη μελέτη και στο σχεδιασμό έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα έργα αφορούν κυρίως σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και σε σταθμούς αυτοπαραγωγών με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Σε όλες τις εφαρμογές που σχεδιάζει προβλέπεται η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων διασύνδεσης με το Internet, για την καταγραφή και την παρακολούθηση της συνολικής παραγωγής ενέργειας και των αντίστοιχων ενεργειακών καταναλώσεων.

Με το σύνολο της ισχύος των εγκαταστάσεων που έχει μελετήσει να ξεπερνάει τα 100MW, η Μαρία Πολυζώη αποτελεί ένα από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας με πλούσια εμπειρία.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.